FORMACIÓ A DISTÀNCIA | 04/04/2024  Ruralcat

El pròxim dilluns 8 d’abril s’obren les inscripcions a nous cursos a distància

El pròxim dilluns dia 8 d’abril s’obriran les inscripcions a 14 cursos a distància que ofereix el Servei de Formació Agrària a través del portal RuralCat. El període d’inscripció finalitzarà el 17 d’abril.

El període d’inscripció finalitzarà el 17 d’abril.

Els cursos que s’ofereixen des del Servei de Formació Agrària a través del portal RuralCat i que tots els interessats poden inscriure’s a partir del pròxim 8 d’abril són els següents:

 

BOVÍ. Formació de personal que treballa en granges bovines

Contingut: Aquest curs va dirigit als treballadors d’explotacions bovines, per tal de donar compliment a la modalitat B de l’ORDRE ACC/127/2023, de 22 de maig, que indica la formació mínima que han d'efectuar tots i totes els/les ramaderes d’explotacions bovines de Catalunya. S’adreça a persones que disposin del curs de benestar animal boví.

Dates: Del 07/05/2024 al 24/05/2024

Durada: 10 h

Cost de la inscripció: 35 €

 

FITO BÀSIC. Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Contingut: Aquest curs ofereix una formació general i específica sobre l'ús i la manipulació de productes fitosanitaris, que permet, alhora, obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic que exigeix la normativa vigent (DECRET 61/2015, de 28 d’abril).

Dates: Del 07/05/2024 al 14/06/2024

Durada: 25 h

Cost de la inscripció: 52 €

 

Bàsic de seguretat i prevenció de riscos laborals en l'explotació agrària

Contingut: El curs dona unes nocions bàsiques sobre la seguretat i la prevenció de riscos laborals en una empresa agrària. És una porta d'entrada al món de la prevenció i a la possibilitat d'aplicar conceptes de prevenció en la pràctica diària.

Dates: Del 07/05/2024 al 14/06/2024

Durada: 30 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

Recursos per a la gestió empresarial

Contingut: Aquest curs dona una visió, reduïda i condensada de diversos temes que són convenients que conegui tot empresari i d'altres d'actualitat que envolten l'esdevenir diari d'una empresa. Aquests temes s'amplien amb la visita de diferents pàgines a Internet relacionades amb qüestions d'interès.

Dates: Del 07/05/2024 al 14/06/2024

Durada: 21 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

Curs de benestar animal en explotacions porcines

Contingut: Aquest curs ofereix la formació general i específica sobre benestar animal als productors i ramaders de porcí, que permet, alhora, obtenir l'acreditació que exigeix la normativa vigent.

Dates: Del 07/05/2024 al 14/06/2024

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 52 €

 

Curs bàsic de producció agrària ecològica

Contingut: Aquest curs ofereix uns coneixements bàsics específics sobre les bases de la producció agrària ecològica, així com sobre els requisits de control que comporta, per tal de poder adaptar el funcionament de les explotacions i les empreses a aquest sistema productiu. Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs.

Dates: Del 07/05/2024 al 21/06/2024

Durada: 30 h

Cost de la inscripció: 52 €

 

Prevenció i reducció del malbaratament alimentari

Contingut: L’objectiu d’aquest curs és capacitar els assistents per desenvolupar el seu propi Pla de Prevenció de Pèrdues i Malbaratament Alimentaris, d’acord amb la Llei 3/2020, de l’11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris.

Dates: Del 07/05/2024 al 07/06/2024

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

Curs de benestar animal per a personal encarregat d'escorxador

Contingut: Aquest curs ofereix una formació general i específica sobre benestar animal a l'escorxador, que permet, alhora, obtenir l'acreditació que exigeix la normativa vigent. Els estudiants faran tot el curs a distància (a excepció de la sessió presencial final), via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs.

Dates: Del 07/05/2024 al 21/06/2024

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 52 €

 

Curs de benestar animal durant el sacrifici en escorxador d’aus

Contingut: Aquest curs ofereix una formació específica sobre benestar animal de les aus durant el procés de sacrifici dels animals.

Dates: Del 07/05/2024 al 24/05/2024

Durada: 10 h

Cost de la inscripció: 35 €

 

PORCÍ. Formació de personal que treballa en granges porcines

Contingut: Aquest curs va dirigit als treballadors d’explotacions porcines, per tal de donar compliment a la modalitat B de l’ORDRE ACC/181/2021, de 23 de setembre, que indica la formació mínima que ha d'efectuar tot el personal que treballi a les granges que allotgen animals de l'espècie porcina.

Dates: Del 07/05/2024 al 24/05/2024

Durada: 10 h

Cost de la inscripció: 35 €

 

AVICULTURA. Formació de personal que treballa en granges avícoles

Contingut: Aquest curs va dirigit als treballadors d’explotacions avícoles, per tal de donar compliment a la modalitat B de l’ORDRE ACC/242/2022, d’11 de novembre, que indica la formació mínima que ha d'efectuar tot el personal que treballa amb animals a les granges avícoles.

Dates: Del 07/05/2024 al 24/05/2024

Durada: 10 h

Cost de la inscripció: 35 €

 

Clima i microclima

Contingut: L’objectiu del curs és diferenciar entre clima i temps atmosfèric; conèixer els processos atmosfèrics més importants per la seva repercussió en l'agricultura; els riscos atmosfèrics més importants per la seva repercussió en l'agricultura; els sistemes de control que podem utilitzar davant dels processos i riscos atmosfèrics; i, entendre la relació entre microclimes artificials i els paràmetres de temperatura i humitat relatives.

Dates: Del 07/05/2024 al 07/06/2024

Durada: 21 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

FERTILITZANTS. Curs bàsic d’aplicador de fertilitzants

Contingut: El curs vol aprofundir en l’aplicació de fertilitzant, una pràctica habitual de les explotacions agràries amb implicacions importants sobre els cultius i els sòls de la parcel·la on s’apliquen, el medi ambient i, fins i tot, sobre la salut humana. És freqüent dirigir més els esforços en la determinació de la dosi de fertilitzant a aplicar o en el moment d’aplicació. No obstant això, sovint descuidem una de les parts més importants de la pràctica de la fertilització: l’aplicació al camp. L’aplicació dels adobs, siguin minerals o d’origen orgànic, ha de procurar ser el màxim precisa possible per tal d’assimilar-se a la dosi teòrica determinada amb anterioritat.

Dates: Del 07/05/2024 al 07/06/2024

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

Xarxes de cooperació i suport a la pagesia

Contingut: El curs té l’objectiu de promoure que les petites productores, projectes agraris i agroalimentaris s’agrupin per a fer viables els seus projectes productius mitjançant principis i pràctiques cooperatives.

Dates: Del 07/05/2024 al 07/06/2024

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

Font: DACC 

Informació relacionada