ACTIVITATS DEMOSTRATIVES | 05/04/2024  Ruralcat

Noves tecnologies i processos per obtenir vins de millor qualitat, eix de cinc activitats demostratives

Diferents centres de recerca catalans estan desenvolupant projectes per mostrar al sector vitivinícola com millorar la qualitat dels vins mitjançant l’ús de tecnologies i processos capdavanters.

Aquestes activitats demostratives són finançades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Diversos centres de recerca ubicats a Catalunya estan executant projectes per mostrar al sector vitivinícola com millorar la qualitat dels vins mitjançant l’ús de tecnologies i processos capdavanters. Un d’aquests centres és VITEC, Centre Tecnològic del Vi, situat a Falset, Tarragona. El centre dona suport integral a la recerca, desenvolupament i innovació al sector vitivinícola durant tota la cadena de producció i elaboració del vi, abordant les ciències de la viticultura, enologia, microbiologia, anàlisi enològica i anàlisi sensorial. Del total de projectes que es desenvolupen actualment a VITEC, tres corresponen a aquestes activitats demostratives en transferència tecnològica.

El primer projecte, ”Monitorització mitjançant objectes connectats en xarxa i BigData en la producció de vi”, pretén mostrar com seria una enologia de precisió (indústria 4.0) mitjançant sensors connectats en xarxa per al seguiment de l'elaboració de vins, des de la fermentació alcohòlica fins a l'envelliment. L’objectiu és demostrar la capacitat d’implementar aquesta tecnologia per part dels cellers, així com posar en valor la importància de l’aplicació d’aquestes noves tecnologies per al seguiment dels processos enològics.

 

Il·lustració 1: Densímetre en continu, per a mesurar la densitometria i temperatura interna dels dipòsits, en el projecte “Monitorització mitjançant objectes connectats en xarxa i BigData en la producció de vi”, de VITEC.

 

El segon projecte “Ús de la tecnologia LED per a l’eliminació del deteriorament fotoquímic del vi” pretén demostrar com reduir el deteriorament fotoquímic del vi de Catalunya, conegut com a “gust de llum”. Es tracta d’un fenomen donat per l’exposició de vins a determinades longituds d’ona emeses per algunes llums i que provoquen l’augment de concentracions de tiols, sulfurs i disulfurs, causant aromes desagradables, com all, ous podrits, ceba, etc., perceptibles pels consumidors.  Amb aquesta proposta es mostra com dur a terme diferents estratègies per a minimitzar i inactivar els precursors d’aquest procés i es pretén oferir eines als cellers en aquest àmbit, com és el cas de les noves tecnologies LED.

Per últim, en el cas del projecte “Ús de la tecnologia UHPH (Ultra Alta Pressió d’Homogeneïtzació) per a l’elaboració de vins d'alta qualitat lliures de sulfurós”  es vol mostrar al sector la versatilitat de la tecnologia UHPH en l'àmbit de l'elaboració de vins, com és el control sobre microorganismes indígenes en mosts de raïm i posar en valor els paràmetres enològics i sensorials dels vins obtinguts. Aquest projecte també demostrarà l'eficàcia de la tècnica en el control dels processos oxidatius del most, la seva repercussió en l'estructura col·loidal, la fermentació, el color, l'aroma i el perfil sensorial dels vins.

 

Il·lustració 2: Equip UHPH, de VITEC

 

El Centre d’Enginyeria de Microsistemes per a Instrumentació i Control (CEMIC) del Departament d’Enginyeria Electrònica i Biomèdica de la Universitat de Barcelona, està duent a terme per la seva banda, l’activitat “Microscòpia en un xip per al control in-situ dels processos de fermentació en el vi”. Pretén demostrar al sector l’aplicació de la tecnologia de “microscòpia en un xip” (μ-inChip), desenvolupada i patentada pel CEMIC, per a la millora dels processos d’elaboració del vi. Aquests nous microscopis, molt petits, d’1 cm3, i econòmics, per sota dels 100€, automatitzaran les anàlisis microbiològiques que actualment es realitzen en aquest sector de forma manual i poc eficaç. Amb aquesta nova eina, es vol mostrar a les empreses elaboradores com podran reduir una important font de pèrdues econòmiques, minimitzar el malbaratament de matèria primera i augmentar la qualitat del producte final.

 

Il·lustració 3: Fotografia del prototip microscòpia en un xip” (μ-inChip) i el seu funcionament

 

L’últim dels centres que desenvolupa projectes relacionats amb l’ús de processos per a la millora del vi en aquesta convocatòria d’ajuts, és la Fundació URV, entitat creada per la Universitat Rovira i Virgili, que mitjançant la Facultat d’Enologia de la URV, desenvolupa el projecte “Validació industrial i disseny d'un protocol d'ús de l'àcid fumàric en vins catalans per prevenir la fermentació malolàctica (FML) no desitjada”. En aquesta activitat es pretén validar industrialment i dissenyar un protocol d’addició d’àcid fumàric per inhibir la FML en diferents tipus de vins, com són els vins escumosos, vins blancs i rosats i vins negres amb baixa acidesa.

Aquestes activitats demostratives es van iniciar durant el 2021 i finalitzaran durant el 2024. Són finançades pel  Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), dins de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022. L'objecte de l’ajut és donar suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les necessitats territorials i sectorials en els àmbits agrícoles, ramaders, forestals i agroalimentaris de Catalunya mitjançant la realització d’activitats de demostració.

Font: DACC