TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 28/03/2017  OdR/RuralCat

Més de 50 viticultors assisteixen a la jornada de reg en la vinya

Aquesta jornada, celebrada a l'EA de Tàrrega, ha tractat diferents aspectes del reg en la vinya, des d'acotar molt bé la qualitat fins als aspectes més quantitatius, com ara de quina manera intervé el reg i quines consideracions tècniques s'han de tenir per programar-lo. La presa de dades, l'estat de la planta, les característiques climàtiques i edàfiques de la zona i les varietats han estat factors que s'han treballat en la jornada.

Joan Girona, investigador de l’IRTA, ha mostrat diferents aspectes del maneig del reg en vinya com, per exemple, adaptar la gestió a cada etapa del cultiu per millorar la qualitat del producte, però ha deixat clar que hi ha diferències segons les varietats. També ha comentat en quins factors s’han de basar els productors per establir mecanismes de control per a regs eficients que permetin determinar el balanç hídric. Entre els mètodes emprats per L’IRTA destaca els càlcul del potencial hídric de la fulla i la captació de mapes tèrmics amb vols regulars.

Lluís Giralt, tècnic de l’INCAVI, ha explicat quin tipus de maneig i control del reg es pot dur a terme i quins paràmetres de qualitat cal tenir en compte quan s’avalua la qualitat del vi. Les experiències dutes a terme han evidenciat que les dades que s’estableixen en els balanços hídrics coincideixen amb les proposades pel grup de Joan Girona. També ha comentat que el millor maneig de la vinya és trobar el difícil equilibri entre producció i qualitat.

La jornada ha finalitzat amb una taula rodona amb els anteriors ponents i dos productors, Pere Escanilla, productor viticultor d’Almacelles, i Francesc Roselló, productor viticultor de Bot, que han intercanviat experiències de dues zones diferents tant en concessió d’aigua com en climatologia. També han exposat les diferents problemàtiques del reg en vinya, com trobar l’equilibri entre quantitat i qualitat, mantenir un bon control fitosanitària i contnuar dins dels paràmetres de la Denominació d’Origen. Moltes de les persones assistents, algunes nous regants del Segarra Garrigues, han exposat les seves preocupacions i dubtes sobre el maneig del reg, especialment sobre el tipus d’instal·lacions i seguiment del reg segons necessitats del cultiu de la vinya.

Els 50 assistents a la jornada l’han valorada positivament i han encoratjat els organitzadors (l’Oficina del Regant-EA Tàrrega amb l’IRTA, l’INCAVI i l’ADV Vall del Corb) a continuar organitzant jornades relacionades amb el reg i els cultius.