FORMACIÓ | 22/05/2024  Ruralcat

Les Escoles Agràries inicien el període de preinscripcions als cicles formatius pel curs acadèmic 2024 – 2025

Del 24 al 30 de maig de 2024 es realitzaran les preinscripcions als 24 cicles formatius de grau mitjà i de grau superior que ofereixen les Escoles Agràries.

Preinscripcions cicles formatius

Les matrícules per als cicles formatius de grau mitjà es realitzaran del 17 al 22 de juliol, mentre que per als de grau superior seran del 15 al 18 de juliol.

Les Escoles Agràries del Servei de Formació Agrària (SFA) del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya inicien un nou període de preinscripcions als cicles formatius que imparteixen, uns estudis que tenen l’objectiu de professionalitzar el sector alimentari, agropecuari i forestal mitjançant la millora de la qualificació dels seus professionals.

Els estudiants interessats a cursar un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior poden efectuar la seva preinscripció del 24 al 30 de maig de 2024. Les matrícules per als cicles formatius de grau mitjà es realitzaran del 17 al 22 de juliol, mentre que per als de grau superior seran del 15 al 18 de juliol.

Tot el procés de sol·licitud de preinscripció als cicles formatius es fa en línia, i es pot dur a terme en format electrònic o en suport informàtic, tal com es detalla a la pàgina web Preinscripció del Departament d'Educació.

Els 15 centres, distribuïts per tot el territori català, ofereixen un total de 24 cicles formatius, entre els de grau mitjà i grau superior, enfocats a diversos camps d’aprenentatge: la indústria alimentària, l’elaboració d’olis d’oliva i vins, el màrqueting i la publicitat aplicats al món de l’enologia, la producció agroecològica i agropecuària, la gestió forestal i del medi natural, el paisatgisme i el medi rural, la ramaderia i l’assistència en sanitat animal i les activitats eqüestres. Tots ells treballen en xarxa per tal de compartir coneixements, competències i recursos, i així oferir una formació de major qualitat a l’alumnat.

Aquests estudis es distingeixen per brindar una formació professional adaptada a les necessitats actuals del sector, oferint classes personalitzades i pràctiques. Això s'aconsegueix mitjançant grups reduïts, un personal docent altament qualificat, les col·laboracions amb professionals i empreses del sector i les visites tècniques. A més, aquests cicles formatius tenen un alt índex d'inserció laboral, ja que les empreses del sector expressen de manera recurrent la necessitat de professionals qualificats.

Al finalitzar els estudis, l’alumnat podrà treballar en diferents àmbits de la indústria alimentària, com ara departaments de qualitat, equips de producció, cellers, en la transformació de productes agroalimentaris...; o bé, en empreses agrícoles, ramaderes i forestals, entre d’altres.

 

La Formació Professional Dual, una oportunitat per introduir-se al món laboral

Alguns dels cicles formatius de les Escoles Agràries s’ofereixen en format dual amb l’objectiu d’apropar els estudiants al sector, i millorar d’aquesta manera la seva experiència professional i la posterior inserció laboral.

En la formació dual, l’estudiant realitza part dels continguts del cicle formatiu en una empresa, a través d’una beca o contracte de pràctiques, que permet la remuneració de l’estudiant durant aquest període de temps. A més, facilita a l’alumnat practicar en un entorn real tots els coneixements adquirits a l’escola.

Pel que fa a la resta d’estudis que ofereixen les Escoles Agràries, i que no són en format dual, es desenvolupa la Formació en Centres de Treball, unes pràctiques formatives no laborals que porta a terme l’alumnat en empreses, i que formen part del programa formatiu.

Aquestes pràctiques es poden fer en empreses del territori o bé a l'estranger, en el marc del Programa Erasmus+, i realitzar la formació en centres de treball arreu d’Europa, adaptant l’especialització de cadascuna de les escoles a les empreses que acullen alumnat en pràctiques. Aquestes suposen un intercanvi de coneixements i de metodologies de treball, així com una via per crear experiències laborals reals en empreses del sector agroalimentari en altres països.

La internacionalització dels estudis és un punt estratègic i primordial del pla de treball de les Escoles Agràries, ja que garanteix als estudiants una oportunitat de créixer en l’àmbit personal i professional. Pels centres, també suposa poder enfortir relacions amb organitzacions d’arreu, la qual cosa repercuteix en la bona qualitat dels estudis i un ventall més ampli de col·laboradors per realitzar projectes o accions conjuntes, amb la ferma voluntat de treballar en pro al sector primari.

 

Innovació, reinvenció i relleu del sector

Un dels majors reptes de les Escoles Agràries és assegurar el relleu del sector, mitjançant una oferta formativa que supleixi necessitats evidents. Per aquesta raó, estan plenament en contacte amb professionals en actiu, entitats i organitzacions, que transfereixen als centres les mancances, exigències o requisits del món agropecuari, alimentari i forestal.

Gràcies a aquesta òptica i mirada posada en les persones que formen part del sector, s’ha posat en marxa durant els últims anys el CFGM de Producció Agropecuària a distància que ofereix l’Escola Agrària de Tàrrega en col·laboració amb l’Institut Obert de Catalunya, que enguany en sortirà la primera promoció. Uns estudis adreçats a persones que volen iniciar-se a una activitat professional relacionada amb l'agricultura i la ramaderia, o bé completar alguns estudis reglats, i que per incompatibilitats personals o professionals, no ho poden fer de forma presencial.

Altres clams del sector, i que les Escoles Agràries han fet possible la seva execució, han estat els CFGS de Vitivinicultura (Elaboració d'olis d'oliva de qualitat) i del CFGS de Paisatgisme i Medi Rural (Perfil professional Agroecològic i d’Acció Climàtica), que ofereixen l’Escola Agrària de Gandesa i l’Escola Agrària de Manresa, respectivament. En aquests centres, ja s’oferien cicles formatius de grau mitjà amb anterioritat, i el fet d’haver creat el superior, ha generat que l’alumnat pugui completar la seva formació. Això suposa la generació de professionals més qualificats que impacten directament en el territori, i en el desenvolupament rural de la zona. Aquest 2024, també surten els primers graduats d’aquests estudis.

Més enllà dels cicles formatius, les Escoles Agràries anualment també preparen una àmplia oferta de formació contínua, gràcies a cursos i jornades de transferència tecnològica, per poder actualitzar els coneixements dels professionals del sector. Des de fa temps, el sector demandava una Escola Agrària a la zona del Maresme, i l’any passat es va posar en marxa l’Escola Agrària de Noves Tecnologies i Horticultura de Cabrils, que ofereix formació contínua. Es tracta d’un centre encarat a la transferència d'R+D+I al sector productiu, la fusió de la tradició agrícola amb les últimes innovacions tecnològiques i la revolució agrícola digital, amb la finalitat d’enfortir el sector, fer-lo més competitiu, més eficient, més sostenible, i més tecnificat.

Durant el passat 2023, van passar més de 7.000 alumnes de formació contínua que van realitzar cursos a les Escoles Agràries; més de 6.100 assistents a jornades de transferència tecnològica, i més de 680 estudiants de cicles formatius.

 

Font: DACC