ACTIVITATS DEMOSTRATIVES | 27/05/2024  Ruralcat

L’anàlisi sectorial i la capitalització de projectes, nou objectiu de les activitats demostratives 2021-2024

L’objectiu d’aquestes activitats demostratives és capitalitzar projectes ja finalitzats per assegurar la transferibilitat de les accions implementades, del coneixement i de l'experiència obtinguda.

Aquestes activitats demostratives són finançades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

A la convocatòria de l’any 2021 dels ajuts a les activitats de demostració de transferència tecnològica s’ha inclòs per primera vegada una nova categoria de projectes corresponent a l’anàlisi sectorial i la capitalització de projectes.

L’objectiu dels projectes presentats a l’empara d’aquesta categoria, és la de capitalitzar, per als àmbits estratègics definits, projectes ja finalitzats per assegurar la transferibilitat de les accions implementades, del coneixement i de l'experiència obtinguts, alhora que es creen sinergies i aliances i s’incrementa la visualització dels resultats.

El procés de capitalització comporta diferents accions com són la realització d’un mapeig i anàlisi de diversos projectes realitzats en els últims anys que poden tenir un impacte positiu pel sector, l’organització d’activitats de transferència per tal de replicar i difondre els principals resultats i el desenvolupament de recomanacions per millorar la presa de decisions tant en l’àmbit tècnic com de polítiques públiques.

El Centre Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia Ambiental i Alimentària (BETA), entitat titular de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, està duent a terme dos d’aquestes activitats demostratives, amb la finalitat de transferir al sector l’anàlisi i capitalització de projectes relacionats amb l’economia circular.

La primera activitat, “Capitalització de projectes en l'àmbit de la bioeconomia i economia circular”, analitza els projectes RDTI (Recerca i Desenvolupament de Tecnologia Innovadora) i el coneixement generat en l’àmbit del reaprofitament de subproductes i productes de rebuig orgànics, inorgànics i en els excedents de la indústria agroalimentària, per assegurar una visió global del procés i de les capacitats adquirides en aquest sector. L’objectiu final és assegurar una activitat econòmica més sostenible i profitosa que doni resposta a les noves exigències i tendències de la bioeconomia circular.

 

Imatge 1: infografia de l'activitat demostrativa “Capitalització de projectes en l'àmbit de la bioeconomia i economia circular”

 

El segon projecte, “Capitalització de projectes en l'àmbit de la gestió de les dejeccions ramaderes i de la fertilització” pretén capitalitzar els resultats de projectes RDTI sobre la gestió de les dejeccions ramaderes i la fertilització a partir d’esmenes orgàniques, per tal de replicar les solucions innovadores que han estat provades tècnicament i donar una segona vida als projectes innovadors ja implementats, identificant els seus beneficis i mancances i transferint el nou coneixement a diversos actors del sector ramader català.

 

Imatge 2: infografia de l'activitat demostrativa “Capitalització de projectes en l'àmbit de la gestió de les dejeccions ramaderes i de la fertilització”

 

Aquestes activitats demostratives es van iniciar el 2021 i finalitzaran durant el 2024. Són finançades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), dins de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022.

 

Font: DACC