ACTIVITATS DEMOSTRATIVES | 06/06/2024  Ruralcat

Catalunya impulsa la gestió sostenible del suro amb activitats demostratives

L’activitat demostrativa “GESTIÓ SUREDA” busca transferir coneixements sobre noves estratègies de gestió forestal, i “SUROCAT” té l’objectiu de millorar les habilitats tècniques dels peladors de suro.

Activitats demostratives

Aquestes activitats són finançades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

En un esforç per destacar la importància i la versatilitat del suro, actualment, s’estan duent a terme dues activitats demostratives, per part de centres de recerca catalans, per tal de posar de manifest el potencial d’aquest material en la gestió forestal i en diversos sectors industrials.

El suro, obtingut de l’escorça de l’alzina surera (Quercus suber L), és un recurs natural abundant a la conca mediterrània, amb més de dos milions d’hectàrees arreu del món. Aquest arbre, que pot viure entre 150 i 200 anys, té la capacitat de regenerar la seva escorça, la qual es pot extreure cada 9-14 anys sense perjudicar l’arbre. La gestió sostenible dels boscos d’alzina surera no només manté controlat el sotabosc i redueix el risc d’incendis, sinó que també prevé la desertització i ajuda a emmagatzemar CO2.

La primera de les iniciatives, titulada "GESTIÓ SUREDA - Difusió de les noves tècniques de gestió de la sureda per a la millora de la seva productivitat i resiliència", ha estat desenvolupada per la Fundació Institut Català del Suro. Aquesta activitat busca transferir coneixements sobre noves estratègies de gestió forestal, presentant resultats concrets en diferents rodals i comparant l’evolució dels boscos segons el tipus d’estassada. Un dels objectius principals és la prevenció d’incendis i la restauració de zones degradades, continuant amb el coneixement generat pel projecte Life+ Suber, cofinançat pel programa LIFE+ de la Comissió Europea.

 

Il·lustració 1: infografia de l'activitat demostrativa “GESTIÓ SUREDA - Difusió de les noves tècniques de gestió de la sureda per a la millora de la seva productivitat i resiliència”.

 

D'altra banda, l’activitat "SUROCAT - Millora de les competències tècniques i clau dels peladors de suro en producció i gestió sostenible", liderada pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), té com a finalitat millorar les habilitats tècniques dels peladors de suro. Aquesta formació facilita l’adopció de noves estratègies de gestió que milloren la competitivitat i la sostenibilitat del sector. A més, es busca reforçar la professionalització d’aquest ofici amb una certificació específica, fomentant la col·laboració i l’intercanvi de coneixements a escala nacional.

 

Il·lustració 2: Infografia de l'activitat demostrativa SUROCAT – Millora de les competències tècniques i clau dels peladors de suro en producció i gestió sostenible.

 

Ambdues iniciatives destaquen el suro com un recurs sostenible amb un gran potencial, aplicable en sectors com la construcció, l’automoció, la cosmètica, el mobiliari i molts altres. Aquestes activitats no només promouen el desenvolupament econòmic sostenible, sinó que també reforcen el paper del suro en la bioeconomia i cultura mediterrània.

Aquestes accions tenen com a objectiu donar suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les necessitats territorials i sectorials en els àmbits agrícoles, ramaders, forestals i agroalimentaris de Catalunya mitjançant la realització d’activitats de demostració. Les activitats es van iniciar el 2021 i estan previstes per concloure el 2024, finançades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), en el marc de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022.

 

Font: DACC