INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES | 07/06/2024  Ruralcat

S’amplia l’abast de l’acreditació del Laboratori d’acord a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017

L’entrada en vigor del Reglament UE 2021/808 va establir mesures transitòries per validar tots els mètodes que estaven prèviament validats conforme a la Decisió 2002/657/CE.

Laboratori Agroalimentari

L’Entitat Nacional d’Acreditació ha establert com a termini, per a sol·licitar l’ampliació pel compliment dels requisits del Reglament UE 2021/808, el 10 de desembre de 2025.

El Laboratori Agroalimentari ha ampliat l’abast d’acreditació conforme als requeriments de la norma ISO 17025 amb els procediments següents conforme al Reglament UE 2021/808:

- Determinació de corticoesteroides en orina per UHPLC-MS/MS

- Determinació d’hormones en orina per LC-MS/MS

- Determinació de beta-Agonistes en orines i aigües per LC-MS/MS

 

L’entrada en vigor del Reglament UE 2021/808 va establir mesures transitòries, que finalitzen el 10 de juny de 2026,  per validar tots els mètodes que estaven prèviament validats conforme a la Decisió 2002/657/CE.  D’altra banda, l’Entitat Nacional d’Acreditació ha establert com a termini, per a sol·licitar l’ampliació pel compliment dels requisits del Reglament anterior, el 10 de desembre de 2025.

Aquesta ampliació suposa que el Laboratori ha sigut el primer laboratori de l’Estat Espanyol en finalitzar el pla de transició  dels assajos de residus de substàncies farmacològicament actives conforme al Reglament UE 2021/808, i per tant, té tota la seva oferta acreditada corresponent conforme a l’esmentat Reglament en l’entorn de la norma ISO 17025.

El Laboratori Agroalimentari és un òrgan adscrit al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, l'àmbit d'actuació del qual abasta tot el territori de Catalunya.

Així mateix, el Laboratori es constitueix com a servei oficial i base tècnica de l'administració catalana pel que fa a les seves necessitats analítiques específiques destinades al control i seguiment de la qualitat i la seguretat agroalimentària.

 

Font: DACC