SANITAT VEGETAL | 10/06/2024  Ruralcat

Convocades les properes proves de l’acreditació obligatòria dels coneixements necessaris per a l’emissió de passaport fitosanitari

El mateix dia de la prova es durà a terme una breu formació per explicar els aspectes més importants a considerar a l’hora d’expedir passaports fitosanitaris.

Passaport sanitari

La prova està lliure de taxa.

El Servei de Sanitat Vegetal ha obert el termini per inscriure’s a les proves de l’acreditació obligatòria dels coneixements necessaris per a l’emissió de passaport fitosanitari. Aquestes proves tindran lloc durant el segon trimestre de 2024. El termini per a inscriure-s’hi resta obert, i el tràmit es pot realitzar a través de l’enllaç tràmit de Gencat. La prova està lliure de taxa, i les convocatòries són les següents:

Mercat Flor i Planta de Catalunya (Vilassar de Mar): 19 de juny de 2024 a les 10:30h (formació de 9:30h a 10:30h).

Oficina de la Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal  (Lleida): 19 de juny de 2024 a les 10:30h (formació de 9:30h a 10:30h).

Oficina de la Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal  (Tarragona): 19 de juny de 2024 a les 10:30h (formació de 9:30h a 10:30h).

Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal (Terres de l’Ebre): 19 de juny de 2024 a les 10:30h (formació de 9:30h a 10:30h).

El mateix dia de la prova, just abans de la realització d’aquesta, es durà a terme una breu formació per explicar els aspectes més importants a considerar a l’hora d’expedir passaports fitosanitaris.

El curs és obert a tota persona que hi estigui interessada i per accedir-hi cal estar registrat/da al portal RuralCat. Cada aspirant podrà preparar-se els temes lliurement però també disposa d’un servei de tutoria i d’una bústia de correu per als dubtes tant de tipus administratiu com tècnic. La prova està lliure de taxa.

Per a més informació, podeu consultar la fitxa del curs i en cas de necessitat de resoldre qualsevol aclariment referent al temari es pot contactar amb el Servei de Sanitat Vegetal a través del correu electrònic curspf.accioclimatica@gencat.cat .

 

El passaport fitosanitari

El Passaport fitosanitari és un document que garanteix que els vegetals, productes vegetals i altres objectes (que puguin albergar o dispersar plagues, amb inclusió de la terra o el medi de cultiu) que els acompanyen, han estat produïts per entitats inscrites al Registre oficial d'empreses proveïdores de material vegetal i que han estat sotmesos als corresponents controls i/o tractaments fitosanitaris establerts per l'Administració i, per tant, que acredita el compliment dels requisits i les mesures que estableix el Reglament UE 2016/2031, relatiu a les mesures de protecció contra les plagues dels vegetals.

 

Font: DACC