TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 19/04/2017  RuralCat/DARP

Èxit de la jornada sobre manteniment de les basses de reg

Unes 120 persones van assistir a la Jornada de Referència sobre el Manteniment de les Basses de Reg, organitzada conjuntament per Infraestructures de la Generalitat i l'Oficina del Regant, amb la col·laboració de diverses empreses i organitzacions del sector del reg.

Imatge de la jornada sobre el manteniment de les basses de reg. Font: DARP

Imatge de la jornada sobre el manteniment de les basses de reg. Font: DARP

La jornada, celebrada a l’EA de Tàrrega, es va iniciar amb dues ponències a càrrec de Francisco Campo, de l’empresa Limpiabalsas, i Javier Borso, de Suez, que van explicar diversos sistemes de neteja, tant a bassa plena com a buida, així com aquells aspectes del disseny que la poden facilitar.

Pel que fa a la qualitat de l’aigua, Daniel Oviedo, de Quimsa ITW, va explicar el tractament amb productes químics i Xavier Ballart, de Heck Trade, va presentar un sistema d’ones ultrasòniques contra les algues.

En relació amb les làmines impermeabilitzants de basses, Ramon Díaz-Arranz, de l’empresa Laborcontrol, va exposar els principals assajos a realitzar per valorar l’estat de la seva conservació al llarg del temps i detectar-hi fuites.

Per altra banda, Jorge Vicente, de l’empresa Deplan, va explicar diferents sistemes de cobriment de basses de reg i la seva importància en la reducció de l’evaporació i en el manteniment de la qualitat de l’aigua.

La jornada va finalitzar amb una taula rodona, moderada per Xavier Guixà d’Infraestructures.cat, on van participar els ponents i Víctor Sas de la CR del Garrrigues Sud i Ramon Gironès de l’empresa Aigües de Catalunya. Aquests darrers van explicar la seva experiència en el manteniment de basses de reg. Després hi va haver un interessant debat amb el públic.

Unes 120 persones, entre tècnics i gestors de comunitats de regants, van assistir a aquesta jornada. La valoració tan positiva que van fer anima a organitzar altres jornades tècniques per aquest col·lectiu de professional, que necessita la transferència tecnològica a fi de millorar la seva eficiència en la gestió quotidiana de les comunitats de regants.

 

Ponències de la jornada sobre manteniment de basses de reg

 

Al cercador de Ponències PATT de RuralCat podreu trobar les d’aquesta jornada i moltes més.