FORESTAL | 22/11/2016  RuralCat

El DARP destinarà uns 6 milions d'euros a la gestió sostenible de boscos

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació destinarà 5.926.351 euros a la gestió forestal sostenible per al 2017. Aquests ajuts van destinats a actuacions silvícoles, prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal, inversions per la transformació i comercialització dels recursos forestals, redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal i a la xarxa viària per a la gestió dels boscos.

Les partides més importants d’aquesta convocatòria es dediquen a les infraestructures en la prevenció d'incendis que portin a terme les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i a la transformació i comercialització dels recursos forestals. Com a novetat, s’inclou un import que servirà exclusivament per combatre el decaïment del pi pinyer al Maresme i al Vallès Oriental. També es podrà invertir en la recuperació dels terrenys forestals cremats des de juliol de 2015

Els ajuts d’aquesta convocatòria, publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) aquest divendres, són cofinançats entre el Departament d’Agricultura, que aporta el 57%, i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

El termini de presentació de sol·licituds és fins el 27 de gener i les actuacions s’hauran de realitzar i justificar abans del 17 d’octubre de 2017.

La dotació d’aquests ajuts es distribueix per les següents actuacions:

  • Per a la redacció i revisió d'instruments d'ordenació forestal: 100.000,00 euros.
  • Per a la redacció i revisió d'instruments d'ordenació forestal municipals i supramunicipals: 29.824,56 euros.
  • Per a la millora de la xarxa viària: 650.877,19 euros.
  • Per a les actuacions silvícoles de millora: 678.947,37 euros.
  • Per a la recuperació del potencial forestal del pi pinyer afectat pel Tomicus al Maresme i Vallès Oriental: 100.000,00 euros.
  • Per a la recuperació del potencial forestal per incendis forestals: 300.000,00 euros.
  • Per a les infraestructures en la prevenció d'incendis per als ajuntaments en el marc de: 628.070,18 euros.
  • Per a les infraestructures en la prevenció d'incendis ADF: 2.231.578,95 euros.
  • Per al manteniment de les àrees de baixa càrrega de combustible per la prevenció d'incendis mitjançant pasturatge: 192.982,46 euros.
  • Per a la transformació i comercialització dels recursos forestals: 1.014.035,09 euros.