AJUTS | 23/11/2016  DARP/RuralCat

Ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat els ajuts corresponents a l'any 2016, destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 16 de gener de 2017.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la segona convocatòria dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació i manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves, i estan adreçats principalment a actuacions per a la millora dels processos de transformació i comercialització de productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d’activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.

Els ajuts destinats a aquesta convocatòria sumen 7.666.666 euros i són cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). 4.370.000 euros anirà n a càrrec d’una partida pressupostària del DARP per a l’any 2018, la qual cosa suposa el 57% del finançament d’aquests ajuts. La resta, 3.296.666 euros, anirà a càrrec del FEADER, el que representa el 43% del finançament.

La gestió dels ajuts serà exercida amb la col·laboració dels Grups d’Acció Local (GAL) seleccionats pel Departament per a aplicar el desenvolupament local participatiu Leader a les zones rurals de Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 16 de gener de 2017.

Per a aquesta convocatòria la dotació pressupostària és la següent:


Grup d’acció local Leader
Dotació (euros)
Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
675.275,11
Associació per al desenvolupament Integral de la zona nord- oriental de Catalunya
668.642,24
Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura
603.169,30
Consorci Leader Desenvolupament Rural del Camp
721.331,08
Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya
639.066,17
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
583.261,32
Associació Leader de Ponent
763.660,34
Consorci Grup d’Acció Local Noguera - Segrià Nord
642.269,84
Consorci Leader Pirineu Occidental
928.455,55
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central
776.488,40
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques
665.047,32
Total DARP + FEADER
7.666.666,67

 

Amb els projectes d'inversió que es fomentaran amb aquests ajuts està previst generar una inversió de més de 23.000.000 € en els territoris rurals Leader de Catalunya, amb l'execució de més de 250 projectes que comportaran la creació de més 200 llocs de treball i la consolidació d'uns 1.000 més de manera directa.

 

Informació relacionada