AJUTS | 25/11/2016  DARP

Agricultura destinarà prop d'1 M€ en ajuts a la paralització temporal d'activitats pesqueres

La Generalitat compleix així el seu compromís amb el sector de trobar una solució per a l'atorgament dels ajuts pendents per vedes i continua defensant l'establiment d'unes vedes adequades a la realitat catalana.

La Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació destinarà gairebé 1 milió d’euros al pagament dels ajuts a la paralització temporal de l’activitat pesquera, aprovats per Conferència Sectorial l’any 2015, en les modalitats d’arrossegament i encerclament catalanes.

El Departament ha valorat les sol·licituds presentades i ha acordat l’elegibilitat de 256 expedients d’armadors de les flotes d’arrossegament i encerclament d’arreu de Catalunya i de 9 pescadors/es.

Els ajuts a la paralització temporal, convocats en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), estan destinats als/a les armadors/es i mariner/es del sector pesquer amb port base a Catalunya de les modalitats d’arrossegament i encerclament. Aquesta és la primera vegada que els mariners també es poden acollir a aquests ajuts. Tanmateix, les condicions establertes pel Ministeri n’han desmotivat la sol·licitud.

El director general de Pesca i Afers Marítims, Sergi Tudela, ha manifestat la seva satisfacció per poder resoldre enguany la concessió d’aquests ajuts, en un context molt difícil arran dels nous criteris restrictius imposats pel MAGRAMA. Amb la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, han col·laborat decisivament Ports de la Generalitat, les autoritats portuàries de Barcelona i Tarragona i l’Institut Social de la Marina.

Tudela insisteix, però, en la importància d’establir mecanismes adequats per agilitar el procediment de tramitació de les ajudes d’acord amb la realitat de la flota mediterrània, i que el Ministeri destini els imports necessaris per incentivar l’accés dels/de les pescadors/es als ajuts.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha sol·licitat en diverses ocasions al seu homòleg espanyol, el MAGRAMA, que incrementi el barem previst per a les ajudes de la marineria, i continuarà defensant l’establiment d’unes vedes adequades a la realitat catalana, en el marc del que estableix el FEMP.