DOSSIER TÈCNIC | 19/12/2016  RuralCat

Dossier Tècnic 84: "Fanerògames marines"

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha editat el Dossier Tècnic número 84, dedicat en aquesta ocasió a "Fanerògames marines".

Portada del Dossier Tècnic número 84

En el Dossier Tècnic nº 84, els científics del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona i els tècnics de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims i de la Unitat de Sistemes d’Informació Geogràfica del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca (DARP) ens informen sobre: els hàbitats d’interès pesquer i la seva importància; els herbassars de fanerògames marines com a hàbitats d’interès pesquer; les pressions i accions de conservació sobre els herbassars; els boscos submarins des d’una visió social; i les xarxes de seguiment dels herbassars de fanerògames marines a Catalunya.

La presentació del Dossier Tècnic en aquesta ocasió, la realitza Sergi Tudela Casanovas, director General de Pesca i Afers Marítims del DARP, i en l’entrevista de la contraportada podem conèixer l’opinió de Miguel Ángel Mateo, investigador sènior al Centre d’Estudis Avançats (CEAB-CSIC) de Blanes (La Selva).

Entre tots ens expliquen com les interaccions entre els hàbitats marins costaners i les pressions vinculades a les activitats humanes que es desenvolupen actualment al litoral són múltiples, complexes i força intenses. Per això i per la importància ecològica, social i econòmica de les fanerògames marines s’estan duent a terme diverses accions d’estudi i e conservació dels herbassars.