AGRICULTURA | 22/12/2016  IRTA

L'IRTA avalua les millors pràctiques per al cultiu del safrà

L'IRTA, en col·laboració amb el DARP, la Cooperativa Safrà Les Garrigues i l'Escola Agrària de les Borges Blanques, ha endegat durant aquesta campanya 2016 una parcel·la experimental en la que durant els propers quatre anys s'avaluarà l'efecte de diferents pràctiques agronòmiques sobre la producció i la qualitat del safrà.

FONT: IRTA

FONT: IRTA

L’objectiu d’aquesta iniciativa és optimitzar les pràctiques agronòmiques per a la millora de la producció d’aquesta espècie a les Garrigues i fomentar-ne el cultiu com a cultiu alternatiu complementari a les explotacions agrícoles de les zones de secà a Catalunya.

Les pràctiques agronòmiques que s’estan experimentant inclouen diferents densitats de plantació, estratègies per al control de malalties i infestants, maneig de la fertilització nitrogenada, i estratègies per a aconseguir una floració més esglaonada que faciliti les tasques de recol·lecció.

Els resultats productius d’aquesta campanya són inferiors als de parcel·les comercials en producció, com és habitual en el primer any d’aquest cultiu en el que la producció màxima de flors s’espera en la segona i tercera campanyes.

Els elevats preus en el que cotitza actualment la producció de safrà estan provocant un creixent i notable interès per la producció comercial d’aquesta espècie. Actualment, n’estan proliferant petites parcel·les de prova en moltes zones de secà catalanes, en les que es recuperen alhora varietats i poblacions antigues tradicionalment cultivades en aquestes zones com a complement culinari en la seva gastronomia.

Aquesta activitat experimental està finançada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya.
 

Informació relacionada