ALIMENTACIÓ | 03/01/2017  DARP/RuralCat

La meitat dels consumidors desconeixen les obligacions d'etiquetatge del peix

Així ho han copsat les enquestes fetes en el marc de la campanya "Peix fresc i etiquetat" promoguda pel Departament d'Agricultura, Mercats Municipals i el sector.

Un 50% dels consumidors desconeixen les obligacions d’etiquetatge, i confien en la informació del seu peixater de confiança. Aquesta és l’opinió i el coneixement dels consumidors vers l’etiquetatge del peix copsada mitjançant les enquestes fetes per 9 dinamitzadors participants en la campanya “Peix fresc i etiquetat”, que han visitat 140 peixateries de 15 mercats de la ciutat.

La campanya “Peix fresc i etiquetat” va ser endegada el mes passat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), l’Institut de Mercats Municipals de l’Ajuntament de Barcelona, el Gremi de Peixaters i la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors. La iniciativa té l’objectiu de fomentar l’etiquetatge correcte a les peixateries i promocionar el peix de proximitat de les llotges catalanes. La campanya ha comptat amb 9 dinamitzadors que han analitzat els resultats de la primera fase de la campanya.

Dels resultats de l’enquesta, també es desprèn que la població més jove manifesta un interès superior per l’etiquetatge. Sobre la informació que més interessa al consumidor, destaca l’origen del peix, la diferenciació entre peix de pesca extractiva i peix d’aqüicultura i la frescor (data de pesca).

Pel que fa a les peixateries enquestades, han manifestat interès per la campanya i satisfacció per la informació rebuda. Tot i que la major part coneixien les obligacions en matèria d’etiquetatge, només un 66% coneixien el detall de la informació obligatòria, que ha estat aclarida amb el tríptic editat en la campanya. La major part dels peixaters manifesten dificultats a emplenar l’etiquetatge, principalment per manca de temps i falta d’informació d’origen.

Per aquest motiu, l’etiqueta de les llotges catalanes, a més d’identificar el producte de proximitat, facilita a les peixateries el compliment de les seves obligacions d’informació al consumidor perquè incorpora la informació que ha de rebre el consumidor final.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació continuarà col·laborant amb l’Ajuntament de Barcelona, el Gremi de Peixaters i la Federació Catalana de Confraries de Pescadors per facilitar el compliment de les obligacions de l’etiquetatge i promocionar el consum del peix de proximitat, i cercarà sinergies amb les diputacions i altres ajuntaments per estendre aquesta iniciativa arreu de Catalunya.