AGROALIMENTACIÓ | 04/01/2017  DARP/RuralCat

Ajuts per fomentar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica

El DARP ha convocat aquests ajuts adreçats a les universitats i els centres de recerca. El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes i els beneficiaris rebran un màxim de 15.000 euros per desenvolupar el seu projecte.

Font: DARP

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) considera que la recerca aplicada és un factor clau per al desenvolupament del sector ecològic. Per aquest motiu, ha publicat la Resolució per la qual es convoquen els ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica per a l’any 2017. Aquest ajut, dotat amb un pressupost total de 100.000 euros, està adreçat a universitats i centres de recerca de Catalunya i queda emmarcat dins del Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica (2015-2020).

Aquest ajut pretén contribuir a generar el coneixement necessari sobre tècniques de producció agroalimentària ecològica que afavoreixin la reconversió i aportin garanties als operadors que duen a terme aquest tipus de produccions a Catalunya.

El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes i finalitza el 2 de febrer de 2017. L’ajut es realitzarà de forma pluriennal, el que significa que la finalització dels projectes es podrà allargar, si cal, fins al 2018. D’aquesta forma, la convocatòria permet beneficiar projectes que necessitin realitzar conreus d’hivern o que s’allarguin més.

Els projectes de recerca s’han de basar en un dels sectors següents: conreus herbacis extensius, horticultura, fructicultura, vinya, producció de llet, avicultura, porcí o elaboració d'aliments per a consum humà.

Una comissió de valoració avaluarà tots els projectes presentats i seleccionarà aquells que consideri que són més interessants i que poden contribuir més a desenvolupar els sector ecològic català. Els beneficiaris rebran un màxim de 15.000 euros per desenvolupar el seu projecte.

Una vegada s’hagin finalitzat els projectes, el Departament publicarà i difondrà els resultats obtinguts mitjançant fitxes divulgatives i/o jornades tècniques, fomentant així la transferència de coneixement al sector ecològic de Catalunya.