AGRICULTURA | 10/01/2017  RuralCat

La Fundació Miquel Agustí realitza un estudi comparatiu entre varietats d'enciam

El projecte "Selecció de varietats d'enciam per a les explotacions agrícoles ecològiques: una comparativa de varietats locals i millorades" ha estat un dels beneficiaris dels ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica.

Font: Fundació Miquel Agustí

Font: Fundació Miquel Agustí

L’enciam és una espècie que, a la nostra zona, es cultiva durant tot l’any. El seu consum és poc estacional, tot i presentar valors més elevats durant l’estiu per la major presència d’amanides a les nostres taules. En cada època de cultiu els condicionants que afronten els agricultors són diferents. A l’estiu, per exemple, l’èxit de les produccions està determinat per la resistència de les varietats a l’espigat en condicions de temperatures elevades, així com pel control de l’estat sanitari dels cultius. L’hivern, en el cicle de cultiu que oscil·la entre el mes d’octubre (trasplantament) i el gener-març (collita), el cultiu presenta majors dificultats. En aquest cicle és crucial seleccionar varietats que presentin una bona adaptació a les baixes temperatures i als dies curts, de tal manera que les plantes no aturin el seu creixement en condicions de fred i menys lluminositat. D’altra banda, el control de plagues i malalties és més difícil en aquesta època. Respecte a la incidència del pugó rosat, la manca d’activitat de la fauna útil en els mesos de més fred fa que la incidència d’aquesta plaga sigui difícil de controlar en agricultura ecològica, i pren rellevància la sensibilitat de les varietats a l’atac d’aquest insecte. Respecte a la incidència de míldiu, l’elevada humitat present en aquesta època afavoreix l’aparició d’aquest fong, per la qual cosa els mesos d’hivern són especialment complicats per la seva gestió. Existeix un interès creixent del sector per aquest cicle de cultiu, considerant que la comercialització en el període gener-març és favorable pels agricultors catalans.

Per resoldre aquestes mancances del sector, realitzem un projecte de selecció participativa l’objectiu del qual és aportar informació tècnica als agricultors ecològics sobre el comportament agronòmic i comercial de les varietats d’enciam tradicionals i comercials que es troben en el mercat actualment. Aquesta informació ha de permetre als agricultors la presa de decisions sobre quines varietats cultivar en aquest cicle de cultiu, així com valorar, de manera objectiva, la viabilitat d’incorporar varietats locals en els seus sistemes productius.

Les actuacions dissenyades per assolir aquest objectiu general són:

 • Varietats disponibles en ecològic:
  • Inventari varietats tradicionals catalanes
  • Varietats modernes comercialitzades en ecològic
 • Estudi del valor agro-comercial:
  • Metodologia: selecció caràcters importants
  • Disseny experimental assajos de camp
 • Assaig de camp:
  • Assaig en 2 localitats climàticament diferents
  • Caracterització de les varietats (comportament agronòmic, resistència a plagues i malalties, qualitat, comportament postcollita).
 • Selecció participativa:
  • Edició i difusió resultats preliminars caracterització
  • Organització grups selecció participativa amb agricultors
 • Divulgació:
  • Publicació fitxes recomanació varietal
  • Organització jornades transferència tecnològica

El projecte constarà, doncs, de dos camps on s’estudiaran les varietats, ubicats a les comarques del Baix Ebre i Alt Penedès. S’organitzaran jornades de visita als camps experimentals, no obstant, la visita a les parcel·les per part de professionals és possible prèvia concertació amb els tècnics responsables del projecte (contactar amb Borja Camí Marnet).