REG | 24/03/2017  OdR

Jornada Tècnica sobre la tecnologia i la gestió que modernitza l'ús de l'aigua al regadiu

Aquest mes de març ha tingut lloc la Jornada Tècnica sobre la tecnologia i la gestió per modernitzar l'ús de l'aigua de regadiu, organitzada per l'Oficina del Regant amb la col·laboració de la Universitat de Lleida, els Canals d'Urgell, Infraestructures i la Fira de Mollerussa.

Imatge de la jornada. Font: OdR

Imatge de la jornada. Font: OdR

Al llarg d’aquesta jornada, organitzada en el marc de la Fira de Mollerussa, s’han exposat diferents opcions de gestió i tecnologia.

 
Durant la primera part, Miguel Varea, gerent dels Canals d’Urgell, ha explicat totes les modernitzacions que han dut a terme en el transport en alta per proveir al regant de l’aigua i el cabal necessaris. També s’ha presenta totes les automatitzacions fetes per millorar la gestió del subministrament de l’aigua al regant.
 
A continuació, Joaquim Monserrat, professor de l’ETSEA, ha  començat fent una breu introducció sobre els avantatges i inconvenients del reg per gravetat i pressió i, tot seguit, ha fet una comparativa de diferents sistemes de reg per gravetat i sistemes de comportes que  poden trobar al mercat actualment.
 
Després, ha explicat els resultats d’un assaig, dut a terme per la Col·lectivitat d’Arbeca, el Departament d’Agricultura, la Universitat de Lleida i l’empresa Rubicon. Aquest estudi demostra els avantatges de poder automatitzar l’obertura i el tancament de les pales per millorar la gestió dels torns de reg.
 
Ja en la segona part de la jornada, Xavier Guixà, d’Infraestructures, ha parlat del reg a pressió. Ha detallat quina és la pressió necessària per poder treballar correctament amb reg en cobertura i ha introduït el concepte de treballar amb reg a baixa pressió com a requisit o solució en algunes circumstàncies per facilitar la modernització dels regadius. Guixà ha destacat que és fàcil treballar amb baixes pressions en reg localitzat però és més complicat fer-ho en cobertura i per això cal conèixer què hi ha al mercat.
 
Val a dir que, en aquest sentit i per la poca informació existent sobre baixa pressió en reg en cobertura, l’Oficina del Regant ha dut endegat dos estudis: un d’ells, a les cases de Barbens amb la col·laboració de Fito, per establir quin marc d’aspersió és millor per a la uniformitat de reg; i un segon que encara s’està duent a terme amb un marc estàndard però a baixa pressió per obtenir resultats d’uniformitats segons diferents aspersors.
 
Gustau Carrillo, tècnic de la modernització de la Col·lectivitat núm. 16 de Bell-lloc, ha descrit el cas de millora en 400 ha del seu municipi; una iniciativa de la Col·lectivitat que ha rebut el suport institucional per part del Departament d’Agricultura i l’assessorament de Canals d’Urgell. Carrillo ha explicat com aquesta modernització s’ha plantejat amb hidrants col·lectius, ja que no hi hagut concentració prèvia, i això ha permès que els telecontrols siguin més assequibles. Un total de 92 propietaris han participat en aquesta modernització.
 
Joan Bosch ha explicat la història de la modernització de la Comunitat de Regants d’Almacelles, que va iniciar-se l’any 1980 amb 780 i ha anat evolucionant en diferents fases. Actualment faltaria modernitzar 1.700 ha, ja que la xarxa està envellida i es troben amb una percolació excessiva. Dos dels seus objectius són millorar la uniformitat i obtenir dobles collites.
 
La jornada ha finalitzat amb una taula rodona amb ponents i el senyor Antoni Enjuanes, subdirector d’infraestructures, on s’ha parlat sobretot de l’èxit de les dues modernitzacions presentades i del futur dels Canals d’Urgell. També s’han tractat altres temes com el preu de l’energia i solucions amb energia solar.
 
La setantena de persones que han asssistit a la jornada l’han valorat positivament. Aquest fet anima a continuar parlant de l’eficiència del reg en pròximes edicions de la Fira de Sant Josep de Mollerussa.