REG | 20/04/2017  DARP/RuralCat

La concentració parcel·lària privada pot millorar l'eficiència de les explotacions

L'Oficina del Regant i la col·lectivitat de Bell-lloc van organitzar unes jordanes per tal d'explicar als regants els procediments de la concentració parcel·lària i els equipaments de reg en parcel·la.

Imatge d'una de les jornades sobre concentració parecel·lària. Font: DARP

Imatge d'una de les jornades sobre concentració parecel·lària. Font: DARP

El 30 de març i el 5 d’abril, dins el conjunt de jornades que formen part dels Dies de Reg que es realitzen a Bell-lloc, es van exposar ponències sobre els procediments de concentració parcel·lària i equipaments de reg en parcel·la. Aquestes jornades, organitzades per l’Oficina del Regant amb la col·lectivitat de Bell-lloc, pretenen donar suport als regants mitjançant diferents estratègies de formació i transferència tecnològica.

Celestí Franch, responsable de Concentració Parcel·lària dels Serveis Territorials a Lleida, va obrir la primera jornada explicant un cas pràctic d’interès per la col·lectivitat de Bell-lloc dels Canals d’Urgell, que està modernitzant una zona amb els suport tècnic de l’Oficina del Regant del Departament d’Agricultura. Franch va presentar un estudi elaborat a Navarra on es reflecteix que el rendiment horari òptim i el consum de gasoil litres/ha es troba en parcel·les d’una superfície de 5 a 6 ha i també que la millor forma de parcel·la és la rectangular. Per aquest motiu, la concentració parcel·lària privada pot afavorir l’eficiència, reduint el nombre de parcel·les i millorant-ne la forma. Altres avantatges del procediment de concentració parcel·lària de caràcter privat són que necessita com a mínim només tres propietaris i que l’Administració es fa càrrec de les despeses registrals i notarials. Aquest procés és molt més senzill que la concentració parcel·lària ordinària, en la qual cal més del 50% dels propietaris d’acord i seguir un procediment més complex. La ponència també va tractar la diferència entre concentració parcel·lària de caràcter privat i permuta.

En la jornada següent, Xavier Guixà, representant d’Infraestructures.cat, va exposar d’una manera participativa els diferents sistemes de reg a pressió, sobretot cobertures i pivots per a cultius extensius. Es van aclarir dubtes sobre dimensionament de les parcel·les i diferents dispositius de les instal·lacions i es va comentar el reg localitzat enterrat com a opció de moblament en cultius extensius. També es van tractar els avantatges i inconvenients d’altres sistemes de reg com, per exemple, en algunes de les zones de la col·lectivitat, pel tipus de sòl, pendent i grandària de la parcel·la, es podria considerar el reg enterrat per produir panís.

Ambdues jornades van comptar amb l’assistència d’una trentena de persones, cosa que es considera molt satisfactòria pel procés que s’està duent a terme a la zona. Posteriorment a aquestes jornades, es continuaran organitzant jornades i visites tècniques per millorar el coneixement dels agricultors sobre el procés de modernització del reg.

 

Informació relacionada