FORESTAL | 21/06/2017  DARP

La subhasta de fusta de boscos públics 2017 repercutirà en més de 900 llocs de treball

Aquesta setmana s'han subhastat 71.565 tones de fusta provinents de boscos públics catalans, que es calcula que repercutirà en 916 llocs de treball: 213 persones treballaran directament al bosc i a la indústria fustanera, mentre que 703 se'n beneficiaran de manera indirecte.

La directora general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Montse Barniol, ha presidit aquesta subhasta concentrada de fusta pública de Catalunya. En un sol matí i amb un nombre significatiu de grans propietaris públics de tot el país, s’han licitat 56 lots fusters davant la presència d’una bona representació del sector consumidor d’aquest producte a Catalunya i possibles consumidors de la resta de l’Estat espanyol i de l’Estat francès. A més, també han presenciat la subhasta socis del projecte Iforwood provinents del Govern de Navarra i d’empreses privades d’allà per aprendre quin és el funcionament de la subhasta i estudiar el mercat català. Un representant de la zona del Alto Tajo també ha acudit a la subhasta per estudiar formes de gestió i venda conjunta que puguin ser exportables.

Aquesta subhasta és una de les principals mesures que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) té en marxa per dinamitzar la gestió forestal, especialment a l’àmbit de les forests de propietat pública, ja siguin d’entitats locals o de la pròpia Generalitat. En conjunt, els boscos públics ocupen una superfície aproximada de 485.000 ha, que representa un 24% de la superfície forestals a Catalunya.

La venda d’aquesta fusta té una repercussió important en uns territoris rurals amb greus problemes d'abandonament i amb una elevada necessitat de generació d’activitat compatible amb els valors ambientals.

Per tal de poder compatibilitzar les activitats de gestió, amb els eixos del pla d'aprofitaments, el DARP ha iniciat un nou model de gestió de bioeconomia circular que permet la generació estable de llocs de treball directes i indirectes de caire local a les zones rurals.

 

12 comarques i 64 municipis

 

La xifra final adjudicada representa 2.617.405 € (91,76% del licitat). En total, els lots subhastats corresponen a 12 comarques i 64 municipis i entitats locals. Les comarques amb un major volum de fusta licitada són el Berguedà i la Cerdanya.

El volum inicial de fusta subhastada ha estat de 71.565 tones, que es resultat de la gestió forestal sostenible en més de 3.000 ha. Els treballs que es realitzaran són en gran part de millora, sobretot d’aclarides en boscos joves per millorar-ne la vitalitat, reduir-ne el risc d’incendis, i fer-los més resistents enfront sequeres o plagues forestals.

La subhasta de la fusta ha permès recaptar 2.617.405 euros i aquesta iniciativa forma part d’una aposta ferma i més global del Departament d’Agricultura centrat en l’àmbit de la gestió forestal. Així, l’objectiu és impulsar la bioeconomia, i el desenvolupament de les zones rurals. L’estratègia es centra, entre d’altres, en la gestió forestal sostenible, el foment de l’ús de la fusta en la construcció, l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola o l’impuls del sector surer de Catalunya, entre d’altres.

 

La mobilització de la fusta

 

Des de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi s’impulsa una sèrie de mesures per maximitzar la mobilització del recurs fuster, de forma que les entitats locals propietàries comencin a buscar noves fórmules de gestió sota les línies d’actuació següents basades en diferents aspectes:

  • Models de funcionament que agrupin la propietat i que permetin ofertes conjuntes de major volum i per tant més atractives.
  • Classificació dels productes obtinguts per generar valor afegit i aconseguir millor coordinació i afinitat amb les indústries de transformació, de manera que es pot oferir el producte concret que aquestes empreses requereixen a cada moment.
  • Reinversió dels recursos obtinguts dels aprofitaments en altres treballs de millora en les pròpies forests, afavorint la reactivació de l’activitat socioeconòmica laboral i les millores ambientals.