INNOVACIÓ | 22/06/2017  RuralCat

Presentació dels primers resultats dels projectes pilot innovadors dels Grups Operatius

Durant la convocatòria 2015 de l'ajut a la Cooperació per a la innovació del PDR es van aprovar un total de 23 projectes pilot i 19 ajuts per a la constitució de grups operatius. L'execució d'aquests projectes finalitza al setembre de 2017 i ara s'han explicat els resultats de 12 dels projectes aprovats.

El Director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Carmel Mòdol, ha realitzat la cloenda de la primera jornada de presentació de resultats dels projectes pilot innovadors. Font: DARP

El Director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Carmel Mòdol, ha realitzat la cloenda de la primera jornada de presentació de resultats dels projectes pilot innovadors. Font: DARP

El Director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), Carmel Mòdol, ha realitzat la cloenda de la primera jornada de presentació de resultats dels projectes pilot innovadors, finançats en la convocatòria 2015 dels ajuts a la Cooperació per a la innovació del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya del període 2014-2020. Catalunya va ser una de les primeres regions europees en convocar la mesura de cooperació per a la innovació l’any 2015 i la primera a nivell estatal.

L’objectiu d’aquest ajut, que compta amb una dotació total de 17,6 milions d’euros per a tot el període de programació del PDR, és facilitar la realització de projectes pilot innovadors per front a problemàtiques reals i concretes del sector, a través de Grups Operatius. Els Grups Operatius constitueixen un instrument d’innovació a partir del treball col·laboratiu entre diferents entitats (empreses agràries o forestals, cooperatives, indústries agroalimentàries, agrupacions de productors, universitats, centres de recerca, i altres agents de la cadena).

Durant la convocatòria 2015 de l’ajut a la cooperació per a la innovació, dotada amb un pressupost de 3.500.000 €, es van aprovar un total de 23 projectes pilot i 19 ajuts per a la constitució de grups operatius. Aquests projectes són de caràcter pluriennal, i la seva execució finalitza al setembre de 2017. A la primera jornada de presentació dels resultats s’han explicat els casos de 12 dels 23 projectes pilot aprovats. Aquests projectes han desenvolupat solucions innovadores pel sector agrari en els àmbits del maneig de cultius, de l’aplicació de noves tecnologies i de tècniques de conservació i de post-collita.

El proper dijous, dia 27 de juny, es presentaran a Vic els resultats dels projectes corresponents als sectors forestal, ramader i agroindustrial.

A més d’aquestes jornades, els resultats obtinguts de l’execució d’aquests projectes es divulgaran a través de la Xarxa d’innovació agroalimentària de Catalunya (xarxa-i.cat) i de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI). Així mateix, cada projecte desenvolupa el seu propi pla de divulgació i de transferència de resultats.