TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 07/07/2017  DARP

El DARP ha destinat 22 M€ en recerca, innovació i transferència l'any 2016

El Consell Català de la Innovació Agroalimentària ha fet balanç de l'estat d'execució del Pla Estratègic d'R+I+T Agroalimentària de Catalunya 2013-2020. La consellera Serret ha anunciat l'habilitació d'un espai virtual únic on es podrà trobar tota la informació sobre innovació, desenvolupament i recerca agroalimentària

La reunió ha comptat amb la participació de tots els agents que intervenen en la recerca, innovació i transferència tecnològica, de la cadena agroalimentària i forestal de Catalunya. Font:DARP

La reunió ha comptat amb la participació de tots els agents que intervenen en la recerca, innovació i transferència tecnològica, de la cadena agroalimentària i forestal de Catalunya. Font:DARP

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va destinar, l’any passat, 22,48 M€ en activitats de recerca, innovació i transferència agroalimentària. La dada s’ha donat a conèixer en el marc de la reunió del Consell Català de la Innovació Agroalimentària, que ha estat presidit per la consellera Meritxell Serret i que ha comptat amb la participació de tots els agents que intervenen en la recerca, innovació i transferència tecnològica, de la cadena agroalimentària i forestal de Catalunya (els departaments d’Agricultura, Empresa i Coneixement, i Ensenyament, les universitats, l’IRTA, associacions agràries i forestals, associacions empresarials, cooperatives i sindicats).

A dia d’avui, transcorregut la meitat del Pla Estratègic d’R+I+T Agroalimentària de Catalunya 2013-2020 (PRITAC), estan en execució 39 les 42 línies d’actuació previstes. En aquest sentit, d’entre les actuacions de l’any 2016, s’han destacat::

  1. La Xarxa d’innovació agroalimentària i rural de Catalunya (www.xarxa-i.cat), un instrument de difusió de resultats de les iniciatives i projectes innovadors a Catalunya, i connector entre els generadors de coneixement i els seus usuaris.
  2. La línia d’ajuts a la creació i el funcionament de Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles impulsades en el marc del PDR 2014-2020 de Catalunya, amb 3,5 milions d’€ per donar suport a la Cooperació per la Innovació en l’àmbit agroalimentari.
  3. La reunió de la xarxa europea Standing Committee on Agricultural Research (SCAR) a Barcelona.
  4. El Programa Indústria del coneixement per afavorir el desenvolupament de noves empreses de base científica.
  5. Integració del MaqCentre i Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS) a Eurecat. Amb la fusió de 5 centres tecnològics avançats de Catalunya i l’acord amb Leitat vol esdevenir el centre d’innovació tecnològica de referència a Catalunya.

En el decurs de la reunió també s’ha destacat l’evolució positiva de la formació agrària: el 2016 hi va haver un nou rècord de matriculacions, amb un total de 13.302 alumnes inscrits entre les 14 Escoles Agràries i els 10 Instituts de formació agrària de Catalunya. També en l’àmbit de la formació, s’han valorat les accions dutes a terme aquest 2016 en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT), que ha organitzat 642 jornades tècniques, 2.352 ponències, 31.000 assistents i més de 1.000 col·laboracions en jornades tècniques.

 

El Pla Estratègic d'R+I+T Agroalimentària de Catalunya

El PRITAC estableix les bases per a un treball coordinat entre els diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya juntament amb la resta d’agents implicats en la R+D+I agroalimentària de Catalunya: universitats, centres de recerca, centres tecnològics, i teixit productiu. El PRITAC és un pla actiu, realista, redactat amb i pel sector, amb la participació en el seu procés de redacció i aprovació de més de 400 agents del sector a Catalunya, representant tota la cadena de valor. El pla es porta a terme optimitzant tots els recursos existents, i partint de la base de la cooperació entre tots els agents, fent especial incidència en crear els espais necessaris per a fomentar la innovació, facilitant i acompanyant a l’empresa per a que identifiqui les seves necessitats, dificultats i oportunitats, i afavorint l’entorn oportú per a que el coneixement i les solucions tecnològiques arribin i s’adaptin al sector.

En la segona part del Consell, s’ha debatut sobre algunes actuacions del PRITAC amb l’objectiu de recollir propostes i reforçar futures actuacions del pla.

En aquest sentit, els punts del debat van ser la capitalització per part del sector agroalimentari i forestal de tot el coneixement generat a Catalunya, la connexió entre la indústria agroalimentària i les empreses de base tecnològica, la potenciació de la internacionalització dels productes agroalimentaris i de les seves tecnologies de producció, i l’enfortiment de sinèrgies i complementarietats entre les diferents universitats i centres de recerca que treballen en els àmbits agroalimentari, forestal i mediambiental, potenciant la seva especialització

La consellera Meritxell Serret també ha anunciat “l’habilitació en un únic espai virtual de tota la informació sobre infraestructures, els serveis, els proveïdors tecnològics i l’oferta de coneixement del sistema R+D+I agroalimentari català”.