FORESTAL | 14/07/2017  DARP

El DARP doblarà els ajuts destinats a disminuir el efectes del Tomicus en els boscos

S'obrirà una nova línia d'ajuts de 200.000€ que serviran exclusivament per combatre el decaïment del pi pinyer al Maresme i al Vallès Oriental. També es crearà de manera immediata una taula de seguiment de l'afectació del Tomicus

Parcel.la del nucli de Canyamars on s'ha fet la tallada per disminuir la plaga amb els ajuts del DARP

Parcel.la del nucli de Canyamars on s'ha fet la tallada per disminuir la plaga amb els ajuts del DARP

La directora general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Montse Barniol, acompanyada del director dels Serveis Territorials a Barcelona, Josep Pena, ha anunciat que s’obrirà una nova línia d’ajuts forestals que serviran per portar a terme treballs per disminuir l’afectació d’aquesta plaga als pins. També ha explicat que el Departament constituirà una taula de seguiment del Tomicus al Maresme que serveixi per valorar la seva afectació i per establir els mecanismes de coordinació entre les administracions i de concertació amb el sector forestal.

El pi pinyer a les comarques del Maresme principalment i en una petita part del Vallès Oriental ha patit un fort decaïment per la sequera acumulada els darrers anys. Això, sumat a l’excessiva densitat arbòria causada per un abandonament de la gestió dels boscos, ha anat provocant una disminució constant de la disponibilitat d’aigua i nutrients per als arbres, disminuint-ne el vigor i la resiliència.

 

La tallada: únic mitjà per a disminuir la plaga

 

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha actuat des del primer moment en la detecció d’aquest escarabat, que sempre ha estat present als boscos catalans atacant selectivament només aquells arbres dèbils. Ara, ha trobat en l’estat actual de les masses de pi pinyer del Maresme el medi perfecte per la seva expansió.

El mes de novembre passat i dins de la línia d’ajuts a la Gestió Forestal Sostenible (PDR) del 2016, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va destinar una partida específica de 100.000 euros que ha permès actuar sobre 80 ha de forest (1.250€/ha) i combatre el decaïment del pi pinyer. La consellera Serret ha anunciat que amb els ajuts a la gestió forestal sostenible per a aquest 2017 es doblarà aquest import, assolint la xifra de 200.000 euros, que han de permetre l’actuació sobre 160 ha més de forests afectades.


Els treballs s’han realitzat en 11 municipis de la comarca i han consistit bàsicament en tallar i triturar la fusta. Fins ara, aquest és l’única mitjà que s’ha demostrat efectiu per a la disminució d’aquesta plaga, impedint d’aquesta manera que les larves es facin adultes i evitar així la seva dispersió en zones properes. Les tallades s’han de fer entre els mesos de setembre i abril.

 

Creació de la taula de seguiment del Tomicus al Maresme

 

A banda de l’actuació concreta en el medi forestal, el DARP vol fer un nou pas endavant i proposa constituir de manera immediata una taula de seguiment de l’afectació del Tomicus al Maresme. Aquesta taula tindrà dos nivells, un de més tècnic i l’altre més institucional. L’objectiu de la Taula és oferir un espai de coordinació i establir mecanismes de concertació entre les administracions territorials intervinents i el sector forestal associat. D’aquesta manera serà possible permetre una assignació eficient dels recursos públics destinats a combatre la plaga, amb independència de les administracions que els aportin. A més, la nova taula ha d’actuar com a observatori de seguiment de l’evolució de la plaga i d’avaluació de les actuacions dutes a terme.

Des del maig de 2016 el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ja forma part d’una comissió tècnica amb representants també de la Diputació de Barcelona, del Consell Comarcal del Maresme, del Centre de la Propietat Forestal i de les Associacions de Propietaris Forestals locals. Aquesta comissió s’ha reunit periòdicament per acordar actuacions dirigides a disminuir el decaïment del pi pinyer. La proposta de la taula s’orienta a institucionalitzar amb major mesura i fer més efectiva la coordinació preexistent.