VITINICULTURA | 26/07/2017  RuralCat

L'Avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya se sotmet a informació pública

L'objectiu és l'adaptació de la normativa catalana a la normativa europea i donar cobertura amb rang de llei d'àmbits regulats per normes reglamentàries o estatals, a més d'impulsar la simplificació administrativa.

El Diari oficial e la Generalitat de Catalunya ha publicat l’EDICTE de 12 de juliol de 2017, pel qual se sotmet a informació pública l’Avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya (DOGC Núm. 7414 - 18.7.2017).

Durant un termini de quinze dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte es podran formular les al·legacions que creguin convenients.

Les persones que tinguin interès a examinar l'expedient ho podran fer a les oficines del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a Lleida i a Barcelona (c. Camp de Mart, 35, 25004 Lleida; Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona); als serveis territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a Barcelona (av. Meridiana, 38, 08018 Barcelona); Girona (pl. Pompeu Fabra,1, 17002 Girona); Lleida (c. Camp de Mart, 35, 25004 Lleida); Tarragona (av. Països Catalans, 5-7, 43007 Tarragona); les Terres de l'Ebre (pl. Gerard Vergés, núm. 1, 43500 Tortosa) i la Catalunya Central (c. de la Llotja, s/n, 1a. planta (recinte Firal del Sucre, 1a. planta, 08500 Vic), o bé es pot consultar a la pàgina web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Adaptar la normativa catalana de 2002 a l'actual normativa europea

 

L’objectiu d’aquesta nova Llei és l’adaptació de la normativa catalana a la normativa europea, així com donar cobertura amb una norma amb rang de llei d’àmbits regulats per normes reglamentàries o estatals, a més d’impulsar la simplificació administrativa i l’ús dels mitjans electrònics en la relació Administració- operadors i ciutadans. Així mateix, el que es pretén és una llei que es correspongui millor a l’evolució de la viticultura catalana dels últims anys, un text més adaptat a la realitat actual d’aquest sector.

L’aprovació d’aquesta llei havia quedat aturada la passada legislatura, tot i que ja havia estat objecte de debat i al·legacions per part del sector, i és voluntat del Govern que quedi finalitzada i aprovada en aquest període legislatiu.