ALIMENTACIÓ | 21/08/2017  ACSA/RuralCat

Alerta europea per fipronil en ous

El 17 d'agost, es va comunicar la distribució, des dels Països Baixos, d'una partida de 50 kg. d'ou en pols destinada a un establiment de Catalunya. Els serveis de control oficial la van localitzar i van verificar que no s'havia utilitzat i per tant no havia entrat a la cadena alimentària.

En data 20 de juliol les autoritats Belgues van comunicar, a través del Sistema d’Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos de la UE (RASFF), la detecció de contingut elevat de fipronil en ous provinents d'Holanda.

El fipronil és un insecticida d'ús en veterinària, considerat per l'OMS com a tòxic moderat i d'ús prohibit en animals destinats a consum a la Unió Europea.

Per la seva banda, l'Autoritat de Seguretat Alimentària Holandesa (NVWA) va informar de la retirada dels ous afectats. Els ous, provinents d'un mateix productor, van estar identificats i retirats de la comercialització. El sistema d'identificació i traçabilitat dels ous va permetre localitzar les explotacions d'origen i la seva distribució i per tant procedir a retirar-los de la comercialització i avisar la població.

En data 11 d’agost, l'Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) va rebre una comunicació través del RASFF sobre una partida d’ou líquid pasteuritzat distribuït des de França cap a un establiment del País Basc. També informa que a través del Sistema d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI) ho va posar en coneixement de les Autoritats competents del País Basc que van actuar de manera immediata, impedint-ne la distribució, al immobilitzar aquesta partida en destí abans que entrés en cap procés de fabricació.

En data 17 d'agost, a través del RASFF es va comunicar a l'AECOSAN la distribució, el passat dia 21 de juliol des dels Països Baixos, d'una partida de 50 kg. d'ou en pols, destinada a un establiment de Catalunya. Aquesta informació es va traslladar immediatament a través del SCIRI a les autoritats competents de Catalunya. Els serveis de control oficial van procedir a la localització de la totalitat de la partida i van verificar que no s'havia utilitzat i per tant no havia entrat a la cadena alimentària.

Espanya segueix sense estar afectada per la distribució d'ous contaminats. El sistema de control existent permet la immediata localització i retirada dels productes implicats.

Així mateix informa que hi ha hagut distribució d'ous, ovoproductes, productes processats i carn d'au a 19 Estats membres: Àustria, Bèlgica, Suïssa, República Txeca, Alemanya, Dinamarca, França, Regne Unit, Hongria, Irlanda Itàlia, Luxemburg Holanda, Polònia, Romania, Suècia, Eslovènia i Eslovàquia. Així mateix també s'ha informat de la distribució a tercers països, en concret d'ous a Hong Kong, ovoproductes al Líban i de carn d'au a Libèria.

Les mesures adoptades en els diferents estats membres afectats, tant sobre les granges de producció, com sobre els ous i altres productes presumptament implicats ha estat la de procedir al bloqueig de la producció d'aquestes granges, així com la localització i la retirada immediata del mercat dels mateixos.

AECOSAN manté informades a les Autoritats competents de les Comunitats Autònomes sobre aquest assumpte a través dels canals habituals.