AJUTS | 05/09/2017  DARP/RuralCat

Convocatòria d'ajuts als apicultors per la pol·linització

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha convocat els ajuts al sector apícola per pol·linització per a l'any 2017, amb un import de 65.000 euros.

El DARP, a través de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, convoca un any més aquest ajuts, l’objecte dels quals és el de compensar els apicultors pel manteniment d’arnes. L’activitat apícola afavoreix l’increment de la pol·linització i, en conseqüència, ajuda al manteniment, la conservació i l’equilibri dels ecosistemes i de l’entorn natural on s’assenten els abellars, així com també a la conservació de determinades espècies vegetals silvestres i a l’increment de rendiments d’altres espècies cultivades, especialment les fructícoles. A més, l’apicultura és una activitat tradicional, implantada en moltes zones rurals de Catalunya, en les quals actua com a activitat agrària principal o complementària d’altres activitats agràries per a moltes de les persones agricultores.

Així doncs, l’activitat apícola compleix també amb una funció econòmica ja que proporciona una part important dels ingressos dels agricultors i contribueix al desenvolupament rural i al manteniment de la població en zones de muntanya o zones desfavorides. Per aquest motiu, el DARP considera del tot necessari poder conservar i continuar fomentant aquesta activitat i reconèixer-li el doble benefici que aporta al territori i a la societat, i és també per això que aquesta línia d’ajudes al sector apícola s’ha mantingut ininterrompudament des de l’any de la seva primera publicació, el 1999.

Les persones beneficiàries han de mantenir el número d’arnes al territori català durant un període mínim de 3 mesos abans de presentar la sol·licitud i un mes després de la sol·licitud.

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies, que computen des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).