AJUTS | 15/09/2017  DARP/RuralCat

Convocatòria d'ajuts als programes de sanitat en els sectors porcí, cunícola i cabrum de llet

El DARP ha convocat els ajuts destinats a l'execució de programes de sanitat animal en els sectors porcí, cunícola i cabrum de llet per a aquest 2017, amb un import total de 545.000 euros. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 2 d'octubre.

D’aquesta nova convocatòria en destaca, com un dels pilars estratègics en el foment de la sanitat animal, el suport a les agrupacions ramaderes i la col·laboració mútua d’aquestes amb l’Administració per tal d’assolir la millora de la gestió sanitària, de l’assistència i assessorament tècnics o de la transferència tecnològica als titulars de les explotacions ramaderes. Per això, cal fomentar les Agrupacions de Defensa Sanitària (ADS) amb l’objectiu de coordinar de la forma més efectiva possible l’execució dels programes sanitaris.

L’objecte d’aquests ajuts és compensar els ramaders, a través de les seves ADS, pels costos que els suposa l’execució de programes i actuacions sanitàries per al control i prevenció de malalties porcines, cunícoles i del cabrum de llet. Així, enguany, mitjançant aquesta línia d’ajuts es prioritzen aquests tres sectors, sent les actuacions principalment subvencionables part de les despeses en serveis veterinaris.

Amb aquests ajuts el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) també vol reconèixer la tasca que els professionals veterinaris porten a terme dins de les agrupacions de defensa sanitària, entitats que per la seva trajectòria i prestigi a Catalunya s’han consolidat com un referent associatiu en la prevenció i lluita de les malalties dels animals de producció.

Les persones sol·licitants dels ajuts de la present convocatòria hauran d’haver realitzat les actuacions objecte dels mateixos entre el 2 de setembre de 2016 i l’1 de setembre de 2017. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 2 d’octubre.