SANITAT ANIMAL | 20/11/2017  DARP

El DARP i FAADA creen un protocol per a la millora de les condicions de benestar animal dels èquids

En aquest document s’inclou el procediment per denunciar aquelles situacions en què els animals estiguin en condicions inadequades, abandonats o corri risc la seva vida

El protocol estableix les actuacions a realitzar en cas de detecció d'un èquid en condicions inadequades. Font: DARP

El protocol estableix les actuacions a realitzar en cas de detecció d'un èquid en condicions inadequades. Font: DARP

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha elaborat conjuntament amb la Fundació per a l’Assessorament i Defensa dels Animals (FAADA) un protocol per a la gestió dels abandonaments o manteniment en condicions inadequades dels èquids a Catalunya.

El document estableix les actuacions a realitzar en cas de detecció, ja sigui per controls oficials o per denúncies de particulars o d’altres administracions, d’un èquid en condicions inadequades, i fixa els mecanismes per a una millor coordinació entre els diferents agents implicats. Així mateix, es concreten les mesures cautelars i de seguiment  de l’estat dels èquids.

A més, per primera vegada, inclou una fitxa per a  la valoració de l’estat dels animals en base a uns indicadors objectius de l’estat sanitari, del maneig i de les instal·lacions, de manera que en funció de la puntuació obtinguda es determinaran les mesures a adoptar posteriorment.

Amb aquest protocol es pretén garantir el benestar dels èquids, així com evitar el patiment o en determinats casos el maltractament dels animals. En la seva elaboració també han col·laborat activament experts de l’Hospital Clínic veterinari de la Universitat Autònoma de Barcelona.