FORMACIÓ | 23/11/2017  RuralCat

L’EA de Tàrrega organitza un curs de gestor energètic

Finalitza el curs de gestor energètic especialista en facturació organitzat per l’Escola Agrària de Tàrrega. La formació, de 15 hores, ha comptat amb nombrosos casos pràctics i alternatives possibles en diferents casuístiques per il·lustrar el temari del curs.

Des de la liberalització del mercat elèctric, el preu de l’energia elèctrica ha augmentat considerablement fins a esdevenir un dels factors de producció que més condicionen la viabilitat de moltes explotacions que requereixen energia per funcionar.

En aquest escenari i amb un marc normatiu en canvi constant, és imprescindible optimitzar al màxim la contractació elèctrica tant pel que fa a la potència com a l’energia consumida.

És per això que l’Oficina del Regant-EA de Tàrrega ha organitzat un curs de gestor energètic especialista en facturació elèctrica destinat a personal tècnic i persones interessades en aquest sector. Aquest curs, amb una durada de 15 hores, s’ha plantejat amb l’objectiu de conèixer aquells aspectes relacionats amb el cost d’adquisició de l’energia elèctrica. Per aquest motiu, s’han desenvolupat temes com el marc legal vigent, l’estudi de conceptes que componen la factura elèctrica, aprendre a obtenir dades dels comptadors i el plantejament d’accions correctores per optimitzar el cost energètic. També s’ha impartit una classe parlant de l’energia solar com a alternativa al mercat elèctric tradicional.

Aquest curs ha despertat molt d’interès en el sector del regadiu, ja que per a algunes comunitats de regants és un dels costos més importants per la necessitat de bombar aigua. Per aquest motiu, molt de l’alumnat del curs provenia del sector del reg, però també hi ha assistit alumnat de sectors ramaders o del lleure que també té la necessitat de conèixer més les possibilitats de millorar la gestió en termes energètics, tant al moment de triar la tarifa com de conèixer les possibilitats d’estalvi o millora en la contractació, i fins i tot de plantejar-se una alternativa a través de l’energia solar per millorar la viabilitat de la seva explotació.

El curs, impartit pels senyors Xavier Guixà i Joan Latorre d’Infraestructures.cat, ha comptat amb nombrosos casos pràctics i alternatives possibles en diferents casuístiques per il·lustrar el temari del curs.

Aquest curs ha estat molt ben valorat per les persones assistents, cosa que anima a continuar formant i transferint coneixement necessari al sector agrícola per a la millora de les explotacions.