SANITAT ANIMAL | 24/11/2017  DARP

Primera detecció del virus del Nil Occidental en una rapaç a Catalunya

Fa més de 10 anys que l’IRTA-CReSA duu a terme el diagnòstic i assessorament tècnic del programa de vigilància del Virus del Nil Occidental Catalunya com a encàrrec per part del DARP. El seu objectiu és detectar precoçment la circulació d’aquest que pot afectar a aus salvatges i èquids i és transmès per mosquits vectors a les persones.

Font: IRTA-CReSA

Font: IRTA-CReSA

Actualment la vigilància es basa tant en la vigilància activa (en aus i èquids que no presenten cap tipus de simptomatologia) i en la vigilància passiva (en aus o èquids amb simptomatologia compatible amb la malaltia, sobretot trastorns neurològics o bé trobats morts) arreu de Catalunya. El diagnòstic en el cas de la vigilància passiva es duu a terme a les instal·lacions de bioseguretat de nivell 3 de l’IRTA-CReSA (Node de la ICTS RLASB). Aquest programa ha permès per primera vegada la detecció a Catalunya del virus del Nil Occidental en au salvatge, en una astor (Accipiter gentilis) trobada al terme municipal d’Alguaire, a la comarca de segrià, Lleida. Aquesta espècie és migradora i hivernant escassa a les zones on no nidifica o resident nidificant en bon nombre a comarques interiors de la depressió central, al Prepirineu, i al sector septentrional de la serralada Prelitoral. L’astor el van trobar deshidratat, apàtic, amb baix pes i posteriorment van aparèixer els signes nerviosos, pels quals es va haver de sacrificar.

El dia 11 d’octubre es va rebre a l’IRTA-CReSA la mostra de cervell d’aquest astor, i es va detectar per tècniques de biologia molecular que hi havia elevades concentracions de virus del Nil Occidental a la mostra. Es va procedir a l’enviament de la mostra al Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) d’Algete per a la seva confirmació, mentre que paral·lelament al CReSA es procedia al disseny de les zones d’especial vigilància al voltant del punt on es va trobar l’au morta i del Centre de Fauna de Vallcalent. Aquest disseny es va transmetre immediatament al DARP que és qui dictamina les mesures de control i prevenció de la transmissió del virus de la zona. Posteriorment el LCV va confirmar el diagnòstic pel Virus del Nil Occidental de llinatge 2.

Actualment el IRTA-CReSA dins el marc del programa d’alerta enfront el Virus del Nil Occidental està duent a terme l’anàlisi de mostres d’aus i cavalls a l’aire lliure per tal de poder determinar si el virus ha circulat recentment per la zona propera a on va es va trobar l’astor i els voltants del Centre de Fauna de Vallcalent. A més s’han realitzat captures de mosquits al Centre de Fauna de Vallcalent, trobant que hi ha molt baixa o nul·la activitat de mosquits. I properament s’intentarà aïllar el virus i caracteritzar-lo molecularment per tal d’investigar sobre el seu origen filogenètic.

Els investigadors de l’IRTA-CReSA ressaltem la importància dels programes de vigilància com a mesura de prevenció de brots de malalties en zones on no s’han detectat prèviament. Programes en els que participen especialistes de disciplines diverses. En aquest cas concret a l’IRTA-CReSA hi ha participat personal de virología, veterinària, entomologia, epidemiologia i personal tècnic de laboratori per poder determinar la circulació del virus del Nil Occidental.

Informació relacionada