FORESTAL | 28/11/2017  CTFC

Trobada internacional del projecte europeu BIO4ECO

La reunió respon a la primera fase d’aquest projecte, que integra vuit regions i països europeus, i té com a objectiu potenciar el paper del sector agrícola i forestal en la bioeconomia

Alguns dels tècnics i experts del projecte BIO4ECO que van assistir a la trobada a Eslovènia. Font: DARP

Alguns dels tècnics i experts del projecte BIO4ECO que van assistir a la trobada a Eslovènia. Font: DARP

La ciutat eslovena de Ljubljana ha estat el punt de trobada dels diferents socis que integren el projecte europeu BIO4ECO sobre polítiques bioenergètiques regionals sostenibles i el potencial de creixement de la bioeconomia.

Aquesta reunió forma part de la primera fase d’aquest projecte, que consisteix en l’intercanvi d’experiències i coneixements entre les diferents regions partícips, per tal d’incrementar l’ús d’energies renovables, en especial la biomassa forestal i agrícola.

Durant la segona fase del projecte, està previst que cada regió desenvolupi un pla d’acció per millorar l’instrument polític regional, que per al cas de Catalunya és l’“Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola“ (2014-2020), per abordar la transició cap a una economia baixa en emissions de carboni.

Eslovènia te una llarga tradició forestal, un 60% de la superfície està coberta per boscos i l’administració forestal té, entre altres, la funció de la planificació forestal de totes les forests així com la revisió posterior del grau d’implementació dels plans.

Durant la visita, organitzada pel Servei de Gestió Forestal Eslovè, els tècnics de la Direcció General d’Ecosistemes Forestal i Gestió del Medi del Departament d’Agricultura van veure solucions integrals per a polítiques i estratègies de bioenergia com ara l’ús tradicional de boscos en espais naturals protegits com el Parc Nacional del Triglav, permès, sempre tenint en compte l’equilibri entre la biodiversitat i l’aprofitament de biomassa o fusta.

Per altra banda, les visites a diferents centres de producció local de biomassa i municipis amb grans instal·lacions de consum de biomassa van fer palès que l’ús de la biomassa està estès arreu del país eslovè.

Així doncs, els participants van coincidir en la necessària integració  de dades de diverses fonts i els anàlisis espacials a diferent escala, que permeten ressaltar i determinar àrees prioritàries d’intervenció i donen suport a la planificació i formulació de polítiques de l’ús de la biomassa com a font d’energia.

 

Catalunya implicada en l’increment de l’ús de biomassa forestal i agrícola

 

La prioritat del projecte europeu BIO4ECO, que es va aprovar el passat abril de 2016,  és reduir la dependència actual dels combustibles fòssils i fomentar l’ús de matèries primeres naturals com a font d’energia o com a base per a la creació de nous productes i processos.

El projecte, liderat des de Catalunya a través del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), té com a objectiu millorar els processos i les polítiques regionals i nacionals per abordar la transició cap a una economia baixa en emissions de carboni, i incrementar l’ús de les energies renovables (especialment la biomassa forestal i agrícola) i l’eficiència energètica dels edificis.

El projecte va en línia amb el desenvolupament i la implementació de l’Estratègia catalana, promoguda pel Govern, per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola, una peça essencial en el marc de la bioeconomia i la reducció de les emissions de carboni.

Catalunya té un gran potencial en biomassa forestal, i es vol arribar a l’objectiu de multiplicar per 2,5 el consum de biomassa per a energia.

 

 

Informació relacionada