OLI | 29/11/2017  RuralCat

Èxit del seminari sobre anàlisi sensorial d’olis a Austràlia

Agustí Romero, investigador de l’IRTA i membre del Panell de Tast Oficial d'Olis Verges d'Oliva de Catalunya, ha impartit un seminari avançat sobre anàlisi sensorial a Geelong, Austràlia.

Agustí Romero impartint el seminari avançat sobre anàlisi sensorial a Geelong, Austràlia. Font: IRTA

Agustí Romero impartint el seminari avançat sobre anàlisi sensorial a Geelong, Austràlia. Font: IRTA

Al "Master Course on Olive Oil Sensory Analysis", organitzat per l’empresa Modern Olives, hi han participar membres dels dos panells oficials de tast que hi ha a Austràlia.

L’objectiu del seminari era aprofundir en diverses temàtiques:

  • L’avaluació d’atributs negatius i positius a partir de la seva identificació i puntuació en intensitat.
  • El paper del maneig dels fruits en la millora de la qualitat final i la gestió del producte.
  • L'anàlisi química i els resultats de les proves del panell com a eines en la decisió d’estratègies comercials.

L’èxit d’aquest tipus de formació confirma un interès creixent en el sector del oli d’oliva i la seva millora qualitativa. L’IRTA ja està preparant un altre curs internacional sobre avaluació d’olis, que es durà a terme entre el 23 i el 29 de març a Barcelona.

 

El Panell de Tast Oficial d'Olis Verges d'Oliva de Catalunya

 

El Panell està adscrit al Laboratori Agroalimentari de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya. Té el reconeixement oficial del Ministeri d’Agricultura espanyol i del Consell Oleícola Internacional.

Les funcions del Panell són, principalment, classificar comercialment els olis verges d’oliva, elaborar perfils descriptius i oferir un criteri independent de valoració. Així, la seva missió és verificar les característiques organolèptiques dels olis verges d’oliva d’acord amb els requisits i les especificacions establertes a la normativa vigent.

Cal destacar també que el Panell és una eina de suport per al sector productor pel que fa al control de qualitat i la gestió d’almàsseres; per al sector de comercialització, al qual aporta criteris diferenciadors, i actua com a òrgan avaluador de la conformitat tant per a l’Administració (Servei d’Inspecció i Control Agroalimentari i Agència Catalana del Consum) com per a entitats certificadores de les diferents DOP d’olis. També actua com un instrument de laboratori objectiu i fiable en el camp de la investigació, i, a més, sota la direcció del Servei de Protecció de la Qualitat, fomenta la divulgació i promoció de l’oli d’oliva i dóna suport a les DOP catalanes (DOP Les Garrigues, DOP Siurana, DOP Oli de la Terra Alta, DOP Oli del Baix Ebre - Montsià i DOP Oli de l’Empordà).