TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 01/12/2017  OdR

El cultiu del bròcoli per congelar al Segarra Garrigues

L’Oficina del Regant i ASG organitzen una visita de camp per donar a conèixer un cultiu poc conegut en la zona del Segarra Garrigues: el bròcoli per congelar.

Imatge d ela visita tècnica sobre el cultiu del bròcoli per congelar al Segarra Garrigues

Imatge d ela visita tècnica sobre el cultiu del bròcoli per congelar al Segarra Garrigues

Aquesta setmana ha tingut lloc a Artesa de Segre la visita tècnica “El cultiu del bròcoli per congelar”, organitzada conjuntament per Aigües Segarra Garrigues (ASG) i l’EA Tàrrega - Oficina del Regant. Aquesta visita forma part del conjunt de jornades, seminaris i visites tècniques englobades dins els Dies del Reg al Segarra Garrigues, que pretén aglutinar la formació i transferència tecnològica que s’organitza per a l’acompanyament dels regants en tots aquells temes que són d’interès.

L’objectiu de la visita tècnica ha estat conèixer el cultiu del bròcoli per congelar de la mà d’un tècnic de Congelados de Navarra, empresa assessora i comercialitzadora d’aquest producte, i de Josep Ma Porta, productor i responsable de la parcel·la visitada.

Per altra banda, amb els ponents i Xavier Petit d’ASG (que també ha plantat una parcel·la de bròcoli a Foradada) s’ha encetat un col·loqui al camp sobre el funcionament del cultiu, els tractaments fitosanitaris, el reg, la maquinària, etc. per la seva banda, Ildefons Mateu, cap de l’Oficina Comarcal de la Noguera, ha aportat l’experiència del bròcoli a la Comunitat de Regants d’Algerri Balaguer per a consum en verd com a antecedent a la zona de manera extensiva.

Aquest any, el cultiu de bròcoli en les parcel·les ha estat al voltant de 3 mesos a camp per arribar a la collita. És un cultiu amb una collita esglaonada que pot durar de dos a tres mesos. El consum d’aigua ha estat al voltant d’uns 3.000 m3/ha. Els ponents han comentat que l’objectiu és que el cultiu s’adapti als productors amb la maquinària de què disposin. Per aquest motiu, els marcs de plantació s’adapten a la maquinària de l’explotació per poder-lo fer viable. Els ponents també han comentat que un dels avantatges és que en un mateix any es pot fer una rotació de dos cultius d’espècies diferents amb el millor control de males herbes i altres aspectes positius de la rotació, però també exposen que cal mà d’obra per a la collita, ja que és manual.

Les 70 persones assistents a la visita l’han valorada molt positivament, la qual cosa encoratja a continuar organitzant jornades on l’objectiu és explicar els resultats obtinguts i l’experiència dels productors experimentats.

Informació relacionada