PAC | 04/12/2017  DARP

El futur de l’alimentació i de l’agricultura segons la Comissió Europea

La Comissió Europea ha comunicat al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions el document que recull els principis que han de permetre que la PAC conservi la seva eficàcia en el futur.

Font: Comissió Europea

Font: Comissió Europea

La Comissió Europea ha comunicat al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions el document “El futur dels aliments i de l’agricultura”.

Aquesta iniciativa emblemàtica preveu dotar els estats membres de més responsabilitats a l’hora de decidir com i on s’inverteix el finançament de la PAC, amb l’objectiu d’aconseguir una sèrie d’objectius comuns i ambiciosos relacionats amb el medi ambient, el canvi climàtic i la sostenibilitat.

Malgrat que es manté l’actual estructura dels dos pilars, es fixaran unes mesures concretes per assolir els objectius acordats a escala de la UE. Cada estat membre elaborarà un pla estratègic propi, aprovat per la Comissió, on s’explicarà de quina manera preveu aconseguir els seus objectius. Es prestarà més atenció a fer un seguiment dels progrés realitzat i a garantir un finançament orientat a resultats concrets, en comptes de centrar-se tant en els aspectes relatius al seu compliment. La substitució d’un plantejament igual per a tothom per un plantejament a mida de cada un significa que hi haurà una major proximitat entre aquesta política, amb repercussions a la vida real, i qui l’aplica sobre el terreny.

Es mantindrà l’ajuda als agricultors a través del sistema de pagaments directes, però la Comissió explora algunes possibilitats per contribuir a garantir, de manera més adequada i equitativa, la renda dels agricultors.

El canvi climàtic i les pressions sobre els recursos naturals continuaran afectant l’agricultura i la producció d’aliments; per tant, la futura PAC ha de ser més ambiciosa pel que fa a l’eficiència dels recursos, la protecció del medi ambient i l’acció per al clima.

Altres principis que també recull el document i que en el futur caldrà tenir en compte:

  • Fomentar la utilització de tecnologies modernes per ajudar els agricultors sobre el terreny i aportar al mercat més transparència i seguretat.
  • Animar els joves a incorporar-se a l’activitat agrària.
  • Donar resposta a la preocupació de la ciutadania sobre la producció agrària sostenible, tenint en compte la salut, la nutrició, el malbaratament d’aliments i el benestar dels animals.
  • Establir una concertació entre polítiques de la UE en consonància amb la dimensió mundial, sobretot en l’àmbit del comerç, la migració i el desenvolupament sostenible.
  • Crear una plataforma a escala de la UE sobre gestió de riscos, per ajudar de la millor manera possible als agricultors a fer front als imponderables climàtics, la volatilitat dels mercats i altres riscos.

Les propostes legislatives que caldrà fer per donar forma a aquests objectius apuntats per aquesta comunicació, les presentarà la Comissió abans de l’estiu de 2018, després de la proposta del Marc Financer Plurianual (MFP).

Informació relacionada