MÓN RURAL | 11/12/2017  RuralCat

Neix l’Observatori del Món Rural

La Fundació del Món Rural ha presentat l’Observatori del Món Rural. El seu primer estudi indica que les zones rurals catalanes tenen una bona qualitat de vida i generen, proporcionalment, més llocs de treball que les àrees urbanes.

El món rural català disposa d’una nova eina pionera per analitzar la seva evolució: l’Observatori del Món Rural. Aquest nou instrument, presentat a la seu del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ha estat impulsat per la Fundació del Món Rural i agrupa dades de diversos indicadors anuals públics -període de 2015 a 2016- amb l’objectiu de donar a conèixer, de forma visual i clara, l’estat de situació del món rural català. Segons el director de la Fundació del Món Rural, Marc Riera, l’Observatori "és una eina que ens permetrà, amb un cop d’ull, fer una ràpida diagnosi del món rural català". En la seva intervenció Riera ha destacat que "l’objectiu final de l’estudi és reflectir una dinàmica, provocar reflexió i moure a l’acció".

 

Anàlisi econòmica, demogràfica, social i mediambiental

 

L’Observatori del Món Rural neix amb la voluntat de ser una eina que treballi i analitzi anualment els indicadors clau del món rural i els compari amb la situació en l’àmbit urbà. El seu contingut s’estructura en quatre blocs que permeten realitzar una radiografia molt aproximada de la ruralitat catalana:

  • Demografia: l’Observatori assenyala que Catalunya no s’escapa de la dinàmica de pèrdua de població que experimenten moltes zones rurals de la Unió Europea i del conjunt de l’Estat espanyol. La disminució de població afecta de manera significativa els micropobles i al 2016 ha estat menys intensa que en el període anterior.
  • Economia: cal destacar que, en el període estudiat i respecte als anys anteriors, a l’entorn rural s’han creat més empreses, tot i que menys que a les zones urbanes. Aquestes empreses d’àmbit rural han generat, proporcionalment, més ocupació que les ubicades a zones urbanes. A més, s’ha capgirat la situació pel que fa a la variació d’afiliats a la Seguretat Social, passant de perdre a guanyar-ne. La taxa d’atur del món rural és inferior al 10%, per sota de la registrada en les àrees urbanes. Cal afegir que el sector agrari i el turisme continuen sent elements actius de dinamització a l’entorn rural.
  • Serveis: segons indicadors vinculats amb la sanitat, l’educació, el cost mitjà del lloguer o els equipaments culturals, es constata que el món rural gaudeix d’una bona qualitat de vida. No obstant això, es detecta que les connexions de transport públic i l’accés a la banda ampla encara són mancances importants.
  • Territori i el medi ambient: en el període analitzat, a Catalunya s'ha perdut superfície agrària en favor dels terrenys forestals. Entre d’altres indicadors, també es destaca l’important creixement de la superfície ecològica.

Segons el director general de Desenvolupament Rural, Oriol Anson, la creació d’aquest Observatori per part de la Fundació del Món Rural permet "posar a sobre la taula dades interessants que ens donen moltes pistes per millorar la situació del nostre món rural". En aquest sentit, Anson ha destacat la necessitat de diversificar les oportunitats professionals que ofereix el món rural: "tenim l’obligació de crear les condicions perquè la gent pugui quedar-se a viure i desenvolupar el seu projecte personal i professional en el món rural no només vinculant-se al sector agrari".