AJUTS | 12/12/2017  RuralCat

Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat pública

S’han convocat els ajuts a la gestió forestal sostenible dins el Programa de desenvolupament rural per al període 2014-2020. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 6 de febrer de 2018.

Ja s’ha publicat la RESOLUCIÓ ARP/2806/2017, de 23 de novembre, per la qual es convoquen per a l'any 2017 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01) i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (operació del PDR 08.06.02)(Resolució de 23 de novembre de 2017, publicada en el BOE núm. 295, de 5 de desembre)(ref. BDNS 373374)

Aquest ajuts van dirigits a:

  • Els ens locals, llevat de les diputacions provincials, titulars dels terrenys forestals i les seves associacions, i els consells comarcals que comptin amb l’autorització dels ens locals corresponents poden ser beneficiaris de les actuacions dels annexos 2, 3, 4 i 5.
  •  Les agrupacions de titulars de terrenys forestals públics o privats poden ser beneficiàries del concepte de Projectes d’ordenació forestal d’àmbit municipal o supramunicipal (PFM) de l’annex 2.
  •  Les agrupacions de defensa forestal (ADF) poden ser beneficiàries de l’apartat d’Infraestructures de prevenció d’incendis de l’annex 5.
  •  Les persones físiques i jurídiques titulars de terrenys forestals i les seves associacions poden ser beneficiàries del concepte de tallada de vegetació afectada i tractament de les restes generades de l’annex 5 de l’Ordre ARP/222/2015 en cas d'incendi forestal.
  • Les associacions de persones físiques i jurídiques titulars de terrenys forestals poden ser beneficiàries del concepte de tallada de vegetació afectada i tractament de les restes generades de l’annex 5 de l’Ordre ARP/222/2015 en el cas de danys biòtics.
  • Les empreses i autònoms amb activitat principal forestal poden ser beneficiàries de l’annex 6.

 

El termini de presentació de sol·licituds és des del 6 de desembre de 2017 fins al 6 de febrer de 2018.