TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 18/12/2017  OdR

Alt interès pel bombament solar a Tàrrega

Unes 200 persones assisteixen a la jornada tècnica organitzada per l’Oficina del Regant per presentar casos d’instal·lacions de generació fotovoltaica desenvolupats en el nostre territori.

Imatge de la jornada tècnica de referència “Bombament solar, una realitat. Presentació d’instal·lacions”. Font: OdR

Imatge de la jornada tècnica de referència “Bombament solar, una realitat. Presentació d’instal·lacions”. Font: OdR

L’Oficina del Regant del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va organitzar, juntament amb Infraestructures.cat, la jornada tècnica de referència “Bombament solar, una realitat. Presentació d’instal·lacions”, celebrada el dimecres 13 de desembre, a les instal·lacions d’Infraestructures.cat a Tàrrega.

Aquesta jornada és una continuació de les jornades relacionades amb l’energia i que han estat “El mercat elèctric. Noves alternatives de contractació” a l’any 2015, “Bombament solar en el regadiu. Rebaixem la factura?” al febrer de 2016 i la visita tècnica a Burgos i Valladolid “Bombament Solar i reg a baixa pressió” al maig del mateix any. La despesa energètica és una de les principals preocupacions de les comunitats de regants, on pot arribar a suposar el 70% del pressupost anual i ha fet que en cada jornada hi hagi un nombre major d’assistents, passant dels 70 assistents a la primera jornada als 200 d’aquesta última.

En les jornades anteriors es van presentar els sistemes de generació fotovoltaica com una alternativa per reduir la despesa energètica, parlant de projectes, característiques tècniques i camps de demostració per fer visible una realitat tècnica.

En la jornada actual s’han presentat instal·lacions que s’han projectat i desenvolupat en el nostre territori en aquest període de dos anys, i en alguna d’elles ja es disposen de registres per a la seva anàlisi i contrast amb les dades de projecte.

En aquest sentit, es va comptar amb la col·laboració de diferents experts en la matèria, tant des de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) com de Comunitats de Regants i empreses privades.

El desenvolupament tècnic de la jornada es va iniciar amb una primera ponència de Xavier Guixà i Joan Latorre, d’Infraestructures.Cat, on es va parlar dels aspectes tècnics i econòmics a considerar en el moment d’avaluar la viabilitat d’una inversió en un bombament solar. També es va explicar l’estat actual de la tecnologia disponible en relació a la tipologia de camps solars, variadors de freqüència, bombes i control de les instal·lacions.

La segona intervenció, realitzada per Jordi Llanes i Alexandre Alòs, de la CRR Bassa Nova, i Gustau Carrillo, de Vertex Agroforestal, va presentar el sistema de bombament solar hídrid amb injecció directa a xarxa i a bassa de la CR Bassanova. Aquesta instal·lació, finalitzada durant el segon semestre de 2016, permet reduir les despeses energètiques al minimitzar el temps de funcionament dels grups electrògens que donen subministrament a la comunitat.

La tercera presentació va ser a càrrec d’Enrique Daroqui, d’ATERSA, i Carlos Gómez, d’ELECNOR, i va explicar una adaptació d’un bombament existent a embassament de cua mitjançant energia solar a la zona de Casp. Aquesta instal·lació ja té un any de funcionament i se’n va presentar l’anàlisi de les dades registrades, concloent que s’acomplien les previsions de producció fotovoltaica. També es va destacar la necessitat de tenir una bona caracterització hidràulica així com de  sensors per tal d’optimitzar els sistema de bombament. Els ponents també van destacar que els sistemes de bombament solar permeten garantir el cost de l’aigua de reg a llarg termini.

La quarta presentació va ser a càrrec de Luis Narvarte, del Instituto de Energía Solar de la Universitat Politècnica de Madrid i coordinador del Projecte Maslowaten, en la qual va exposar els resultats tècnics i econòmics de 5 sistemes de reg fotovoltaic que ha desenvolupat dins del projecte Maslowaten i que indiquen períodes de retorn de les inversions en bombament solar de 6 a 7 anys. També va explicar que en el marc de projecte s’han elaborat unes prescripcions tècniques per a sistemes de reg fotovoltaic.

La Comunitat de Regants del Canal Algerri-Balaguer, a través de Manuel Lahuerta, de TEMPERO 2000, S.L., va presentar el seu bombament solar amb bomba de desplaçament positiu, una tipologia de bomba alternativa i que considera que tindrà millor eficiència en l’aprofitament de l’energia solar. Està prevista l’entrada en funcionament de les instal·lacions properament.

En la darrera ponència, Joan Pallé, d’Ongrub, va presentar l’adaptació a bombament solar d’un bombament existent des de pou a embassament per a reg de 72 ha d’ametllers en una finca particular a Os de Balaguer. En aquest cas, el bombament solar es complementa amb un grup dièsel. Les dades econòmiques preveuen un període de retorn de la inversió de 4 anys.

Finalment, hi va haver un temps per a l’exposició d’entitats i empreses que havien mostrat el seu interès en donar-se a conèixer als assistents a la jornada. Les empreses participants varen ser Hidrolec, RHE concept, Sofos i Katae.

La jornada va comptar amb una valoració molt positiva per part dels assistents.