AGRICULTURA | 19/12/2017  DARP

En marxa el Pla Pilot de prevenció i mitigació dels danys que originen els senglars a Osona

Una Comissió Tècnica coordina els representats de la Generalitat, l’administració local, caçadors, sector agrari i forestal i espais naturals protegits.

Moment de la reunió de la Comissió Tècnica del pla pilot d'Osona. Font: DARP

Moment de la reunió de la Comissió Tècnica del pla pilot d'Osona. Font: DARP

La Comissió Tècnica de seguiment del Pla de Prevenció i Mitigació dels danys produïts pel porc senglar a Osona ha establert el format de treball entre els representants del sector agrari, gestors de les àrees de caça, gestors i propietaris forestals, així com representants dels departaments de la Generalitat competents en matèries com la gestió cinegètica, la ramaderia i la sanitat animal, la conservació de la natura i dels espais naturals protegits, la mobilitat a les carreteres, la seguretat ciutadana.  

El Pla Pilot pel porc senglar a Osona s’aplicarà en una superfície aproximada de 187 mil hectàrees, i inclou principalment  els municipis de la zona nord-est de la comarca que són els que presenten més densitats de senglar així com alguns municipis de les comarques veïnes del Ripollès, la Selva, Garrotxa i el Vallès Oriental. 

 Les seves línies d’actuació es concreten en 2 eixos:

1.    Participació i coordinació

  • Creació d’una Comissió Tècnica de Seguiment del Pla Territorial amb representants dels actors implicats
  • Organització d’una jornada fòrum per analitzar la proposta de Pla, les mesures d’actuació i la responsabilitat dels actors implicats
  •  Coordinació tècnica de les actuacions

2.    Mesures de gestió i prevenció

  • Actuacions cinegètiques que permetin reduir de forma significativa les poblacions de senglar
  • Actuacions de prevenció agràries i de seguretat que permetin reduir el risc de danys tant als conreus com a la circulació de vehicles
  • Actuacions de gestió de l’hàbitat que permetin limitar les condicions ambientals de refugi i aliment que el porc senglar necessita
  • Desenvolupament de procediments administratius i regulacions que agilitzin les actuacions amb seguretat jurídica

 

Pla de prevenció de danys  i riscos originats per la fauna cinegètica

 

Aquest Pla pilot a Osona s’emmarca en el Pla de prevenció de danys impulsat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i que va aprovar el Govern ara fa un any. Es tracta d’una sèrie de mesures i accions que s’estan portant a terme per establir un nou marc legal, administratiu i operatiu, per tal de fer front als nous reptes que generen els elevats nivells poblacionals que han assolit diverses espècies cinegètiques.  Així, l’objectiu  és prevenir i controlar de forma eficient i sostenible els riscos i danys que generen.