ALIMENTACIÓ | 22/12/2017  IRTA

Noves guies de Bones Pràctiques i de Pràctiques Correctes d’Higiene a les explotacions vitícoles i per a la producció d’olives

L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària publica una nova edició de la “Guia de Bones Pràctiques Agràries i de Pràctiques Correctes d’Higiene a les explotacions vitícoles” i de la “Guia de Bones Pràctiques Agràries i de Pràctiques Correctes d’Higiene per a la producció d’olives”.

Aquestes guies s’han dut a terme amb el suport tècnic de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i alimentació i la coordinació de la Sub-direcció General de Seguretat Alimentària del Departament de Salut.

L’olivera i la vinya són cultius de gran importància a Catalunya i que es troben distribuïdes arreu del territori. En el seu conjunt, ocupen una superfície de més de 170.000 hectàrees i l’oli i el vi que se n’obtenen són una de les produccions més significatives agrícoles de Catalunya i esdevenen un dels motors econòmics i la senya d’identitat a les principals comarques productores.

La qualitat i la seguretat alimentària d’aquests vins i olis que arriben al consumidor comença per adoptar un seguit de pràctiques a l’explotació que permetin obtenir raïm i olives gran qualitat, produïts, però, en condicions el màxim de respectuoses amb l’entorn i complint amb tots els requisits d’higiene i seguretat alimentàries. En aquest sentit, les guies de bones pràctiques són un element clau per tal de facilitar el coneixement i el compliment dels requisits d’higiene i seguretat alimentària als productors.

Aquestes noves edicions sorgeixen de la revisió de la primera edició, actualitzant-ne la normativa i el punt de vista agronòmic segons els enfocs i tecnologies d’avui en dia -incloent aspectes tecnològics del cultiu, de bones pràctiques agrícoles i de conservació del medi- i incorporant-hi qüestions de l’àmbit de la higiene i seguretat alimentària. Així mateix, aquestes versions consten d’una llista de control que pretén ser una eina d’ajuda en la implantació dels requisits de les bones pràctiques higièniques en les explotacions.

 

Informació relacionada