VINYA | 22/12/2017  RuralCat

El projecte VISCA cerca eines per adaptar la vinya al canvi climàtic

En el projecte internacional Vineyards´ Integrated Smart Climate Application participen Meteosim, l’IRTA, BSC i Codorniu, així com altres socis francesos, italians, portuguesos i anglesos.

La primera reunió de coordinació del projecte VISCA s'ha celebrat a Portugal. Font: IRTA

La primera reunió de coordinació del projecte VISCA s'ha celebrat a Portugal. Font: IRTA

La Comissió Europea, dins del programa H2020, finança el projecte VISCA (Vineyards´ Integrated Smart Climate Application) que té per objectiu desenvolupar eines que permetin al viticultor una àgil i ràpida pressa de decisions sobre el maneig de la vinya. Aquesta orientació del projecte està en la línia d’ajudar a les indústries vitivinícoles europees a ser més resistents al canvi climàtic, minimitzant els costos i els riscos mitjançant una millora de la gestió de la producció (qualitat i quantitat de producte final).

En aquest projecte, que s’ha dissenyat amb una durada de 3 anys, hi participen equips catalans (Meteosim (coordinadors), IRTA, BSC i Codorniu), italians (ISMB, UNINA, Mastroberardino), portuguesos (UPORTO, Symington), francesos (SEMIDE) i anglesos (Alpha Consult).

L’IRTA coordinarà la part científica-agronòmica i fisiològica, que permeti desenvolupar models de comportament de la planta front a diferents situacions climàtiques, ambientals i agronòmiques. Aquests models s’incorporen a sistemes més complexos de presa de decisió que, juntament amb prediccions climàtiques que aporten d’altres socis del projecte, permetin predir com es desenvoluparà la vinya en aquells condicions ambientals previstes.

Aquest és un aspecte bàsic en la gestió del canvi climàtic, el poder predir el clima, però sobretot el comportament del conreu en aquestes condicions. L’interès, no tan sols científic, sinó també empresarial del projecte, es posa de manifest en la participació de tres socis “usuaris finals” com són Codorniu, concretament a les finques de Raïmat,  les bodegues Symington (Portugal) i Mastroberardino (Italia).

Actualment, el primer any del projecte, s’està treballant en l’acoblament de tots els components d’aquest complex sistema d’ajuda a la presa de decisions (DSS Decision Support System), i a partir de l’estiu vinent s’entrarà en la fase de verificació en camp, i concretament a les vinyes de Raïmat hi hauran dos pilots de referència.

Informació relacionada