AGRICULTURA | 03/04/2018  DARP

El DARP engega el Pla de vigilància i control del cultiu comercial d’OMG

Es faran controls i inspeccions per garantir el compliment de les obligacions dels productors de blat de moro modificat genèticament. Les infraccions poden comportar diferents penalitzacions i sancions.

Detall del Full informatiu sobre el Cultiu Comercial d'OMG. Font: DARP

Detall del Full informatiu sobre el Cultiu Comercial d'OMG. Font: DARP

A partir de la campanya 2018 el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) posa en marxa el Pla de vigilància i control del cultiu comercial d’organismes modificats genèticament (OMG) a Catalunya, d’acord amb les competències assignades al Decret 62/2015, de 28 d’abril, pel qual s'estableixen mesures per a l'exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria dels organismes modificats genèticament.

Aquest Pla estableix diferents tipus de controls i inspeccions que es duran a terme des de l’administració per garantir el compliment de les obligacions que tenen els titulars de les explotacions agràries que produeixin cultiu de blat de moro modificat genèticament. L’incompliment d’aquestes obligacions incorren en infraccions que poden comportar penalitzacions per condicionalitat i sancions segons la normativa vigent en matèria dels organismes modificats genèticament.

Des del DARP s’ha iniciat una campanya informativa amb l’objectiu de recordar les obligacions que s’han de complir en relació al cultiu del blat de moro modificat genèticament d’acord amb la normativa vigent. Per això, el DARP posa a disposició del sector el full informatiu sobre el Cultiu Comercial d’Organismes Modificats Genèticament (OMG) per tal de facilitar que es pugui donar compliment adequat a la normativa que els afecta.