AJUTS | 23/04/2018  Ruralcat

El termini per sol·licitar els ajuts de la PAC a Catalunya acabarà el 30 d'abril

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) no té previst ampliar el termini, fixat per al dilluns 30 d’abril, per sol•licitar els ajuts directes, els ajuts del Contracte global d’explotació i altres tràmits vinculats a aquest termini i vehiculats dins la Declaració Única Agrària (DUN).

Han de presentar la DUN els titulars d’explotacions agràries que vulguin sol·licitar diversos ajuts, entre els quals el pagament bàsic, els ajuts associats agraris i ramaders i els ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (CGE).

La DUN és un sistema de declaració implantat a Catalunya des de l’any 2001 que permet fer a la vegada més de 60 tràmits administratius als pagesos de Catalunya. La presentació de la DUN es fa a través d’una aplicació informàtica pròpia del DARP específica, que aquest any ha funcionat sense incidències, fruit de la col·laboració i l’excel·lent treball conjunt de les Entitats Col·laboradores i el Departament.

Des de l’1 de febrer, data d’inici del període de presentacions, s’han presentat més del 70% de les sol·licituds previstes, amb un ritme creixent progressiu que permetrà arribar a la finalització del termini establert per al 30 d’abril, amb totes les declaracions presentades en termini. Fins al 31 de maig es permetran modificacions en sol·licituds ja presentades.

Tot i que la publicació de les disposicions normatives s’ha endarrerit en el calendari, l’experiència del Departament i de les entitats col·laboradores ha fet que el desenvolupament de la campanya s’estigui fent amb normalitat i hagi permès no haver d’allargar el termini. El fet d’acabar la campanya en la data prevista permetrà al DARP començar a treballar en la realització dels controls i les verificacions per tal d’efectuar els pagaments tan aviat com la reglamentació ho permeti, en benefici de tots els sol·licitants.