PESCA | 24/04/2018  Ruralcat

“International Cooperation for empowerment and ValidatIon of Competences among nautical Schools – C.I.V.I.C.S.”

Després d’haver tancat amb èxit el projecte Erasmus+ High Tide 2015/17, projecte de mobilitats de curta durada entre els instituts nàutics d’Ortona (Italia), Rauma (Finlàndia), Londres (UK), Mugla (Turquia) i l’Ametlla de Mar, l’IECNPC ha iniciat aquest curs un nou projecte Erasmus KA2 també associat amb altres països però amb característiques diferents pel que fa als objectius.

Aquest nou projecte, de durada de 2 anys i mobilitat d’estudis de llarga durada, rep el nom de CIVICS (Cooperazione Internazionale per l’empowerment e la Validazione delle Competenze tra Scuole nautiche) i té com a objectiu principal l’intercanvi d’alumnes entre els tres instituts participants per a què facin una estada de llarga durada (un trimestre) i puguin convalidar les mòduls o UF cursant diferents assignatures al país d’acollida.
 
La mobilitat d’alumnes serà durant el primer trimestre del curs 2018/19. Abans, durant el present curs, s’estan duent a terme la unificació de continguts i equivalències de les matèries que els i les alumnes hauran de cursar el curs vinent. Per això, l’equip docent que forma la comissió Erasmus ha assistit a jornades de treball (novembre i febrer, a Civitavecchia) amb la resta de socis per crear i implementar materials per poder aplicar durant la mobilitat dels alumnes el curs vinent. Aquests materials es crearan i es posaran en pràctica en classes del centre escollides que seran les anomenades classes pilot. Aquestes classes participaran en la implementació d’aquests materials i, a més, en activitats secundàries relacionades amb el projecte.  Les classes pilot escollides són els primers cursos dels cicles de grau superior tant de pont com de màquines ja que són aquests grups els que optaran a ser candidats per a la mobilitat de llarga durada del curs vinent.
 
A més a més, durant el mes d’abril s’està duent a terme el procés de selecció d’alumnat per a la mobilitat d’estudis i beca Erasmus +. Durant el mes de maig es resoldran les candidatures i es coneixerà el nom dels candidats que rebran la beca, els quals, a banda, caldrà que duguin a terme una formació de dos dies a Madrid, duta a terme per a tot l’alumnat estatal que sigui beneficiari de beques d’estudis de llarga durada. La formació tindrà lloc a Madrid durant el mes de juny.
 
Tots els materials rellevants dintre del projecte seran publicats tant al web com a les xarxes socials de l’escola i les pròpies del projecte CIVICS, així com a la cartellera Erasmus del centre que estarà actualitzada a partir de l’any nou. S’està implementant la difusió i disseminació del projecte a través també de xarxes socials. Totes les activitats que s’estan duent a terme apareixen també a l’instagram (@erasmus.civicproject) i el twitter del projecte (@CivicsProject4).