AJUTS | 06/06/2018  Ruralcat

Ajuts en forma de microcrèdit per pimes amb projectes KET4CleanProduction

KET4CleanProduction és una acció de coordinació i suport (CSA) finançada pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea. El projecte fomenta l'ús de tecnologies avançades de fabricació i tecnologies clau d’habilitació (KETs) per part de petites i mitjanes empreses (pimes) per millorar els seus processos de producció cap a l'eficiència energètica i de recursos.

Per donar suport a aquest objectiu, el projecte ha obert una convocatòria de propostes per donar suport financer (50.000 euros per pime). El que s’ofereix, concretament, són microcrèdits per a projectes de cooperació transfronterera entre petites i mitjanes empreses (pimes) i mínim dos centres de tecnologia KET (KET TC), que tinguin com a objectiu integrar tecnologies clau d'habilitació (KET) per resoldre problemes de producció neta.

Les pimes que sol·licitin els microcrèdits han d'estar actives en el sector manufacturer i els seus projectes han d’estar preparats per tenir una durada màxima de sis mesos.

Pressupost: 2M € (50.000 € per projecte).

Data Límit: 29/04/2020 (des d’ara i fins la data límit, les sol•licituds es revisaran fins a vuit vegades, en vuit dates diferents, sent la primera el 31/07/2018).