AJUTS | 26/06/2018  Ruralcat

Agricultura convoca 1,7M d’euros en ajuts als productors amb distintiu DOP o IGP de producció ecològica o integrada

Els ajuts estan cofinançats en un 57% pel DARP i la resta per fons europeus d’acord amb el que preveu el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació convoca 1,7 milions d’euros en ajut de suport als productors que gaudeixen d’un distintiu comunitari de Denominació d’Origen (DOP) o Indicació Geogràfica Protegida (IGP) inscrits en el registre comunitari corresponent, incloses les vitivinícoles, els productors de la producció agrària ecològica  (PAE) i els de la producció integrada (PI) mitjançant els ajuts següents: 
 
A la participació per primer cop dels agricultors/es actiu/s i agrupacions d’agricultors/es en un programa de qualitat dels aliments, d’ara endavant, operació 1. 
 
A l’organització d’activitats d’informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments, d’ara endavant, operació 2.
 
Els ajuts per a la participació en programes de qualitat dels aliments (operació 1):
 
Són persones beneficiàries els agricultors/es actius/ves, d'acord amb l'article 8 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, i agrupacions d'agricultors/es que participen per primer cop en un programa de qualitat dels aliments. Aquestes persones poden sol·licitar l’ajut els cinc anys posteriors a la data d’inscripció en el respectiu programa de qualitat.
 
Són sol·licitants d'aquests ajuts els Consells Reguladors (entitats sense ànim de lucre, que tinguin productors de base inscrits en els seus registres) que representen els agricultors/es i ramaders/es inscrits en el programa de qualitat.
 
Els ajuts per a les activitats d'informació i promoció (operació 2):
 
Poden ser beneficiàries i sol·licitants d'aquest ajuts els consells reguladors i les federacions de consells reguladors dels programes de qualitat dels aliments.
 
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 22 de juliol de 2018.