PREMIS | 27/06/2018  Ruralcat

Convocats els premis per a la ràpida detecció del míldiu de la vinya 2018

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat la resolució per la qual es convoquen aquests premis que pretenen donar suport al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal. Els guardons, dotats amb 3.180 euros, premien els viticultors que localitzin les primeres taques de míldiu.

Els premis estan destinats als viticultors i les viticultores que localitzin les primeres taques de míldiu de la vinya (Plasmopara viticola) a les diferents zones vitícoles catalanes. I és que el control del míldiu exigeix determinar els moments més adients per realitzar els tractaments contra aquest fong, essent un factor bàsic per al bon resultat d'aquest sistema la localització de les primeres taques de míldiu o infeccions primàries. 

El conjunt de 30 premis a atorgar estan dotats amb un total de 3.180 euros repartits en sis modalitats per territoris:

Barcelona: 1 premi de 190 euros i 9 premis de 70 euros.
Catalunya Central: 1 premi de 190 euros i 1 premi de 70 euros.
Girona: 1 premi de 190 euros i 1 premi de 70 euros.
Tarragona: 3 premis de 190 euros i 3 premis de 70 euros.
Terres d'Ebre: 2 premis de 190 euros i 2 premis de 70 euros.
Lleida: 1 premi de 190 euros i 5 premis de 70 euros.

Per obtenir aquests premis, caldrà efectuar immediatament l'avís sobre la localització del míldiu de la vinya als tècnics de Sanitat Vegetal, sense arrencar la part afectada del cep. El personal tècnic de l’Estació d’Avisos de Sanitat Vegetal ho farà constar en un registre per ordre de recepció. Un cop s'hagi rebut l'avís corresponent, les persones tècniques en sanitat vegetal dels serveis territorials del Departament d'Agricultura es presentaran a la parcel·la vitícola indicada per tal de comprovar l'afectació de la vinya per míldiu i procediran a l'aixecament de l'acta corresponent. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant serà de 6 mesos a comptar des de l'endemà de la comunicació de la detecció per part de la persona destinatària.

Els premis podran ser declarats deserts, a proposta dels responsables de Sanitat Vegetal, en el cas que no es detectin taques de míldiu, o bé que aquestes es detectin un cop superat el període de màxima sensibilitat de la vinya a la malaltia.
Els premis concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i al web del DARP.

Cal recordar que es pot trobar més informació sobre el míldiu a la vinya dins l’Oficina de Sanitat Vegetal, al subapartat de Plagues, de RuralCat. Així mateix, el portal disposa de l’eina de càlcul del míldiu per estacions dins de Models Agrometeoròlogics