AJUTS | 29/06/2018  Ruralcat

Ja es poden consultar les resolucions de pagament dels ajuts directes del complement a joves i del règim de petits agricultors de l’any 2017

El Departament d’Agricultura, amb el nou sistema de notificacions electrònic, comunica les resolucions de l’ajut del pagament complementari pels joves agricultors.

Avui s’ha publicat al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’edicte de 29 de juny de 2018 de publicació de la resolució d'atorgament d'ajut del pagament complementari pels joves agricultors, de l’ajut del règim de petits agricultors i de l’ajut de pagament bàsic (noves resolucions) de la campanya de la Declaració Única Agrària (DUN) 2017.

Així, per a poder efectuar la consulta, el beneficiari s’haurà d’identificar en la Consulta Pública (PUNIC) amb el mateix codi i contrasenya que el Departament li va facilitar a l’inici de la campanya DUN 2018. Contra la resolució de l’ajut es podrà presentar recurs d’alçada en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de notificació a l’e-tauler.

Properament, aquest sistema de notificació i consulta, s'utilitzarà per la resta de resolucions dels ajuts directes de superfície de 2017. I després de l’estiu es disposarà de les resolucions de greening 2017, els ajuts ramaders, i altres tràmits sol·licitats amb la DUN.