VINYA | 09/07/2018  Ruralcat

La Taula Agrària acorda fer front comú per defensar la vinya ecològica

La consellera d’Agricultura sol·licitarà a Madrid que es mantingui el suficient nombre de fitosanitaris amb coure per lluitar contra el míldiu de la vinya.

Reunió de la Taula Agrària, presidida per la consellera Teresa Jordà (Font: DARP)

Reunió de la Taula Agrària, presidida per la consellera Teresa Jordà (Font: DARP)

El departament d’Agricultura i el sector han acordat sol·licitar al Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació, i Medi Ambient (MAPAMA) mantenir el suficient nombre de fitosanitaris amb coure per lluitar contra el míldiu de la vinya. Així s’ha decidit a la Taula Agrària, convocada per la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, que ha reunit els responsables d’Agricultura amb els representants del sector (Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya).

El coure és, des de finals del segle XIX, el producte de referència en la lluita contra el míldiu de la vinya (Plamopara vitícola), sent l’únic fungicida autoritzat en viticultura ecològica que és plenament eficaç.

D’uns anys cap aquí s’està limitant, a nivell europeu, la utilització del coure, degut al seu possible impacte sobre els microorganismes del sòl, no pas per la seva toxicitat humana. És per això que s’està treballant en trobar alternatives al coure en agricultura ecològica, a través de la utilització d’extractes de plantes, olis vegetals, argiles, etc. També a partir de l’obtenció de varietats de vinya tolerants als fongs.

Ara per ara, aquestes alternatives no són plenament viables, per la qual cosa, no és possible assegurar la viabilitat de la viticultura ecològica sense l’ús del coure en la lluita contra el míldiu. Per això, la Taula Agrària considera essencial seguir fent ús d’alguns formulats cúprics, que segons el nou registre de productes fitosanitaris que està duent a terme el Ministeri de Agricultura, no podran ser utilitzats.

La vinya és el principal conreu ecològic de Catalunya, suposa el 39% de la superfície total cultivada com a ecològica. Segons dades del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), l’any 2017 hi havia un total de 14.880 ha de vinya ecològica, el que suposa, aproximadament, el 24% de la superfície vitícola de Catalunya.

Una altra qüestió que s’ha posat sobre la taula és la preocupació del sector davant dels atacs de l’ós. En aquest sentit, la consellera Teresa Jordà  ha assegurat que aquest tema ja fa dies que s’està tractant amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, que és qui té les competències de l’ós, i s'ha desplaçat fins els Pirineus on mantindrà una trobada amb ramaders del Pallars Sobirà afectats pels atacs.