DARP | 10/07/2018  Ruralcat

El Departament d’Agricultura aconsegueix el reconeixement per a la reducció fins a l’1% dels controls dels ajuts directes de la PAC

Amb aquest reconeixement europeu a la qualitat del sistema, el DARP aconsegueix simplificar la gestió administrativa dels ajuts comunitaris per als agricultors i permetrà agilitzar els terminis per als pagaments.

Nou sistema de controls amb dispositius mòbils (Font: DARP)

Nou sistema de controls amb dispositius mòbils (Font: DARP)

La Comissió Europea ha autoritzat al Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) a la reducció del percentatge de controls sobre el terreny a partir de 2018, esdevenint així el primer organisme pagador a aconseguir aquest reconeixement en complir els requeriments de bona gestió establerts a tal efecte.

L’actual normativa europea en matèria dels ajuts directes de la Política Agrícola Comuna (PAC) estableix que cada Estat Membre garantirà el nivell mínim de controls sobre el terreny necessari per a una gestió eficaç de risc, augmentant quan cal o reduint-lo al mínim quan el sistema de gestió i control funcioni correctament (amb un percentatge d'error en un nivell acceptable).

Tanmateix, alhora estableix les condicions per a què un organisme pagador pugui reduir fins a un 1% els controls sobre el terreny dels expedients en els ajuts de pagament bàsic i del règim de petits agricultors, si es compleix determinats requeriments de bona gestió.

Així, per a aconseguir aquest reconeixement s’ha de disposar d’un sistema de gestió integrat i de control amb un alt nivell de qualitat, fiabilitat i perdurable amb el temps. Els punts principals per aconseguir aquesta reducció són:

 -       el sistema de declaració gràfica de la sol·licitud única per al 100% de les declaracions (va ser incorporada tres anys abans que fos obligatòria – DUN2015).
-       la base declarativa SIGPAC actualitzada i amb ortoimatges recents.
-       taxa d’error inferior al 2%, que implica una correcta declaració dels agricultors.
-       superació satisfactòria de les auditories anuals dels organismes de certificació.
-       inexistència de correccions financeres per part dels organismes d’auditoria europeus.

Aquesta simplificació és la recompensa per les tasques de millora que el DARP ha anat incorporant anualment amb la directa col·laboració de les Entitats Col·laboradores, així com la precisa i acurada declaració dels agricultors. Com a eines de suport i qualitat de documentació per a fer la declaració DUN destaquen CROMOS, les imatges àeries actualitzades anualment, les millores en l’aplicació de captura (capa DUN), l’aposta per les noves tecnologies, i la difusió de les dades (dades obertes).

Amb aquest reconeixement europeu a la qualitat del sistema, el Departament d’Agricultura aconsegueix simplificar la gestió administrativa dels ajuts comunitaris per als agricultors i permetrà agilitzar els terminis per als pagaments.