PREMIS | 13/07/2018  Ruralcat

Agricultura convoca els guardons per al reconeixement d'actuacions en favor del sector pesquer català

Amb aquests premis el Departament d’Agricultura vol honorar les persones físiques i jurídiques que han aportat valor i dedicació al món de la pesca i reconèixer la seva contribució al manteniment de l'activitat pesquera tal com promou la política pesquera comuna.

Els guardons de la pesca catalana són el reconeixement de la tasca de les persones físiques i jurídiques, nacionals o estrangeres, que amb el seu esforç i la seva dedicació han contribuït al desenvolupament del món de la pesca, prestant serveis rellevants al sector o contribuint amb la seva exemplaritat professional i la seva cooperació als interessos del sector pesquer.

Aquests guardons, de caràcter anual, es van crear el 1987 i consten de la Medalla i la Placa de la Pesca Catalanes. La Medalla de la Pesca Catalana distingeix les persones físiques que hagin contribuït amb el seu esforç i dedicació a la millora del sector pesquer català mentre que la Placa de la Pesca Catalana distingeix les persones jurídiques, públiques o privades, que hagin destacat per la seva activitat a favor del foment de la pesca a Catalunya.

Per a la convocatòria d'aquest any 2018 es lliuraran un màxim de quatre guardons, que el jurat repartirà en forma de medalles i plaques. Els guardons són a títol exclusivament honorífic i no comporten cap aportació econòmica.

El termini de presentació de candidatures als guardons de la pesca catalana serà de 15 dies a partir de l'endemà de la publicació de l’Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Les candidatures es poden presentar a la seu de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, als serveis territorials o a les oficines comarcals del DARP, preferentment. Les persones jurídiques hauran de formalitzar obligatòriament la candidatura per via telemàtica utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, a través de la pàgina web Tràmits gencat.